Novinky Ako veľmi podliezajú údaje o spotrebe realitu?

Foto: Dreamstime

7.11. 2017 12:16 Rozdiel medzi uvádzanou spotrebou vozidiel a skutočnosťou je taký veľký, ako nikdy v minulosti. Podľa zistení odborníkov je rozdiel takmer trojnásobne vyšší než pred 10 rokmi.

Spotreba paliva nových áut v Európe je o 42 percent vyššia, než uvádzajú výrobcovia. Pred 10 rokmi bol rozdiel len 15-percentný. Tvrdí sa to v štúdii International Council on Clean Transportation (ICCT) zverejnenej v pondelok. "Rozdiel medzi uvádzanou spotrebou vozidiel a skutočnosťou je taký veľký, ako nikdy v minulosti", povedal Peter Mock, konateľ ICCT pre Európu.

Vyššia spotreba vedie nielen k rastu nákladov majiteľov vozidiel na cestovanie, ale zaťažuje aj životné prostredie vyšším objemom vypúšťaného kysličníka uhličitého (CO2) do ovzdušia.

ICCT je nezávislou výskumnou organizáciou. Pred dvoma rokmi odhalila v Spojených štátoch podvod Volkswagenu s množstvom škodlivín v jeho autách s dieselovým motorom.
 
Rozdiel medzi uvádzanou spotrebou vozidiel a jej reálnou výškou súvisí s tým, že automobilky testujú autá v laboratórnych podmienkach a nie na cestách počas bežnej premávky.

Od septembra začali platiť pre nové autá prísnejšie predpisy. Onedlho sa budú vzťahovať aj na staršie, stále montované modely áut všetkých typov. Mock dodal, že sa konečne budú môcť zaviesť sankcie pre výrobcov, ktorí uvádzajú iné údaje o spotrebe, než ich autá reálne dosahujú. Ak by k tomu nedošlo, na súčasnej praxi automobiliek by sa nič nezmenilo.
 
(TASR)
Diskusia  ()

Video

Diskusia