ikona spotreba paliva

Poradca Vyššia spotreba paliva? Toto môžu byť príčiny

Foto: Auto BILD

13.5. 2016 9:14 Ak sa autu nečakane zvýši spotreba, obvykle býva príčinou nejaká porucha. Niektoré môžu byť úplne banálne, iné zasa môžu naznačovať hrozbu výraznejšej škody.

Účty za palivo neplatí rád nikto, náklady naň sú pritom najviac na očiach. Autá však na vzduch nejazdia, a ani nikdy nebudú, takže s tým, že časť výplaty treba nechať na pumpe sa musí zmieriť každý, kto si sadá za volant. Horšie však je, ak sa zrazu na nej treba zastavovať častejšie. Za tým už môže byť nejaká porucha.

foto: Auto BILD
foto: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Spotreba spaľovacieho motora závisí na mnohých faktoroch. V každodennej prevádzke preto priebežne kolíše v istom intervale. Raz je o čosi vyššia, inokedy nižšia, samozrejme bez toho, aby za tým boli nejaké technické problémy. Rozhoduje ale v podstate každý detail, jazda s naloženým, alebo prázdnym autom, na krátke, či dlhé vzdialenosti, v zime, v lete. To všetko má na spotrebu paliva nejaký vplyv.

Týka sa to všetkých motorov, hoci v absolútnych číslach môže pri zážihových kolísať viac, ako v prípade vznetových. Nemožno však zabudnúť, že veľa má vo svojich rukách, či skôr nohách, aj samotný vodič. Jedným z najvýznamnejších vplyvov na spotrebu je totiž štýl jazdy. Ak je príliš vysoká, práve jeho zmenou ju možno znížiť najľahšie a zároveň najrýchlejšie.

˃˃˃ Ďalšie príčiny vyššej spotreby nájdete v galérii ˂˂˂

Sú však aj prípady, kedy sa pod zvýšenú spotrebu podpíše nejaký technický problém. Niekedy je rozdiel len pár percent, čo je sotva viditeľné, no inokedy môže apetít auta stúpnuť oproti obvyklému priemeru až na dvojnásobok. Najlepšie to možno spozorovať vtedy, ak sa nič iné nezmenilo. Rovnaká cesta, rovnaký čas jazdy, stále ten istý vodič, aj ten istý štýl – a spotreba napriek tomu stúpla. Vtedy už treba začať pátrať po príčine.

Prvá kontrola bez servisu

Ešte skôr, ako vodič zamieri s autom do servisu, môže niekoľko vecí, ktoré zvyknú zvyšovať spotrebu, preveriť aj sám. Ako prvá by mala prísť na rad kontrola tlaku v pneumatikách. Ak je výrazne nižší než predpísaný a prípadne ešte aj na viacerých kolesách, príčina je zväčša odhalená veľmi rýchlo. Pri nepriaznivej kombinácii relatívne slabšieho motora a väčších plášťov môže byť nárast spotreby vplyvom ich podhustenia až 30-percentný.

foto: Auto BILD
foto: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Veľmi dôležitú rolu hrá aj odpor vzduchu. Najväčšmi sa to prejavuje pri použití strešného boxu, ten sa však dá len sotva nechať na aute nepovšimnutý. Na rozdiel od neho sú však rôzne uvoľnené kryty na spodku auta, či v blatníkoch, viditeľné len ťažko. No ak nie sú dobre upevnené, pri vyšších rýchlostiach, mimo mesta a na diaľnici zvyšujú odpor dosť citeľne a tak môže stúpnuť aj spotreba.

Pomerne rýchlo možno na väčšine áut skontrolovať aj stav vzduchového filtra. Na pravidelné intervaly výmeny sa niekedy, zvlášť v prípade častých jázd v extrémne prašnom prostredí, spoľahnúť nemožno. V prípade ak je nadmieru znečistený, jeho znížená prietočná plocha zhoršuje prúdenie vzduchu do motora, čo sa negatívne podpíše aj na zvýšenej spotrebe.

Mechanické príčiny vyššej spotreby

Nárast spotreby paliva môže svojim vyšším odporom spôsobiť v podstate akékoľvek ložisko v motore, alebo v prevodovke. No ak je odpor taký výrazný, že ho možno pocítiť už i na spotrebe, porucha sa obvykle prejaví aj zvukovou kulisou – kvílením, piskotom, či škrípaním, ktorého charakter sa mení podľa otáčok motora a zaradeného prevodového stupňa. To isté platí aj pre kolesové ložiská. Pri nich možno spočiatku spoznať chybnú stranu najmä pri jej zaťažení, najlepšie pri jazde v zákrute.

foto: Auto BILD
foto: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Iným prípadom zvýšených odporov sú „visiace“ brzdy, to znamená, že ich segmenty sa nevracajú do základnej pozície a ostávajú v nejakom styku s kotúčom, resp. s bubnom. Ich odhalenie nie je úplne jednoduché a zväčša trvá istý čas. Preveriť ich možno tak, že sa auto nechá dobehnúť zotrvačnosťou z nízkej rýchlosti. Ak pri tom náhle zastaví, príčinou je pravdepodobne dostatočne neuvoľnená brzda.

˃˃˃ Tankujete častejšie? Ďalšie dôvody sú v galérii ˂˂˂

Identifikovať konkrétny strmeň, či bubon možno pomocou snímania teploty disku, či už bezdotykovým teplomerom, alebo aspoň dotykom. Koleso s problematickou brzdou je obvykle zohriate oveľa výraznejšie než ostatné. Ešte jednoduchšie je zdvihnúť auto a skúsiť ním otáčať ručne. Ak sa zadrháva, sú to asi brzdy. Pri kotúčových bývajú navyše nevracajúce sa platničky celkom ľahko viditeľné.

Nefunkčné pomocné agregáty

Za zvýšenú spotrebu môžu byť zodpovedné aj pokazené agregáty príslušenstva, napríklad kompresor klimatizácie. Jeho pohon je zabezpečený od kľukového hriadeľa pomocou remeňa a do činnosti sa uvádza prostredníctvom magnetickej spojky. Keď je zopnutá, kompresor odoberá z motora výkon, čo pochopiteľne stojí isté palivo. Nárast môže byť podľa vozidla a podmienok prevádzky asi 0,5 až 2,5 l/100 km. Ak sa spojka pokazí, kompresor ostáva zapnutý stále, aj s patričným zvýšením spotreby.

foto: Auto BILD
foto: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Podobná situácia môže nastať pri moderných automobiloch, ktorých alternátor zväčša pracuje len počas brzdenia motorom a inak je odpojený. Ak vypínacia spojka nepracuje správne, stúpa aj spotreba. Pokaziť sa však môžu aj iné diely, poškodené ložisko alebo remenica sú takisto zdrojom zvýšených odporov. V tomto prípade však zväčša možno chybu odhaliť aj podľa hluku, ktorý sa ozve pri ich zopnutí.

Snímače riadiacej elektroniky motora

Ďalším zdrojom problémov, s ktorým je potrebné uvažovať pri vyššej spotrebe paliva, môže byť elektronika motora. Obvykle sa však nepokazí samotná riadiaca jednotka, ale niektorý z mnohých snímačov, ktoré jej dodávajú údaje. Najdôležitejšie sú snímač prietoku vzduchu, snímač otáčok a polohy kľukového hriadeľa, lambda sonda, snímač vačkového hriadeľa, škrtiacej klapky, klopania (detonačného spaľovania), teploty chladiacej kvapaliny a teploty nasávaného vzduchu.

foto: Auto BILD
foto: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Z údajov, ktoré zabezpečujú tieto snímače počíta riadiaca jednotka najmä veľkosť dávky paliva a čas jej vstrekovania, uhol predstihu zapálenia pri zážihových agregátoch, alebo uhol predvstreku pri vznetových a mnohé iné parametre. Ak sú informácie z jedného, alebo viacerých senzorov nesprávne, môže sa to prejaviť stúpnutím spotreby paliva, či už preto, že sa ho vstrekuje príliš veľa, dodáva sa v nesprávnom čase, alebo nie je optimalizovaný uhol predstihu zapálenia.

Pri výpadku niektorého snímača motor väčšinou začne pracovať v núdzovom režime, čo môže vodič zistiť pomocou rozsvietenej kontrolky na prístrojovej doske. Tento režim slúži v prvom rade na ochranu samotného agregátu a jeho príslušenstva, ako aj na dojazd auta. Pracovný cyklus zväčša vtedy nie je optimalizovaný a tak zároveň obvykle stúpa spotreba.

Poškodený snímač možno mnohokrát identifikovať pomocou pamäte chýb riadiacej jednotky, vždy sa však na ňu stopercentne spoľahnúť nedá. Niekedy je potrebná rozsiahlejšia diagnostika s paralelným sledovaním viacerých parametrov priamo počas chodu motora.

Ak treba do auta zrazu liať viacej paliva, príčinou býva často nejaká porucha. Za vyššou spotrebou ich môže byť mnoho. Pozrite sa v galérii na najčastejšie z nich.

Zdroj: Redakcia AUTO BILD

Video

Diskusia