1. Nedodržiavanie vzdialenosti pri umývaní vysokým tlakom

Samoobslužné čistiace stanice u nás rastú ako huby po daždi a čoraz viac majiteľov automobilov svoje vozidlá umýva práve na nich. Použitie vysokotlakového čistenia silným prúdom vody, ľudovo “wapky”, však so sebou prináša aj isté riziká. Ak totiž prúd na vozidlo dopadá z nedostatočnej vzdialenosti, môže jeho lak poškodiť.

Čistenie vozidla.
Zdroj: Auto Bild

Auto Bild odporúča, aby ste pri čistení vysokým tlakom koncovku hadice držali od vozidla aspoň na vzdialenosť 30 až 50 centimetrov. Ak sa priblížite bližšie, môže sa stať, že z laku v hraničných prípadoch dokonca kus odlúpnete. Hrozí to najmä pri starších automobiloch, ktoré už majú kryciu vrstvu laku poškodenú a ten nie je natoľko kompaktný, aby odolal vysokému tlaku. Opatrne treba čistiť aj disky kolies, na tie by ste mali vodu striekať zo vzdialenosti aspoň 50 cm.