Ilustračná snímka

Poradca Mnohí alkoholici majú stále vodičáky

Foto: Dreamstime

21.5. 2015 15:15 Alkohol je na u nás tolerovanou neresťou, ktorá však môže mať v premávke nedozerné následky. Problém zhoršuje fakt, že aj ľudia s diagnostikovaným alkoholizmom stále jazdia.

Hoci drvivá väčšina motoristov si uvedomuje, že alkohol za volant nepatrí a toto pravidlo aj dodržiavajú, málo sa hovorí o ľuďoch, ktorí majú s alkoholom zdravotný problém. Medzinárodný zoznam ochorení obsahuje aj diagnózu psychickej poruchy zapríčinenej konzumáciou alkoholu, ktorú možno zjednodušene označiť ako alkoholizmus.

Podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií bola v roku 2013 práve táto diagnóza najčastejším dôvodom prijatí do ústavnej psychiatrickej liečby, tvorila 26 percent z celkového počtu hospitalizácií. Pre alkoholizmus bolo hospitalizovaných 11 205 ľudí, z čoho až 78 percent tvorili muži. Celkovo bolo na problémy s alkoholom vyšetrených 29 788 pacientov, z ktorých opäť 78 percent tvorili muži. Prvýkrát bol v roku 2013 alkoholizmus diagnostikovaný u 7 199 ľudí, z čoho závislosť bola zistená v 60 percentách prípadov.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Realita však môže byť oveľa horšia. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica pred tromi rokmi pre TASR uviedol, že takmer polovicu ročnej spotreby alkoholu majú na svedomí ťažkí pijani. „Takto závislých alkoholikov je u nás 400 000 a každý rok podľa Centra pre liečbu drogových závislostí je diagnostikovaných približne 6 000 ľudí so závislosťou od alkoholu,“ uviedol vtedy Okruhlica.

Nedopátrali sme sa k údaju, koľko diagnostikovaných alkoholikov prišlo o vodičské oprávnenie z dôvodu straty psychickej alebo zdravotnej spôsobilosti. Podľa zákona o premávke sú lekári alebo psychológovia do piatich pracovných dní povinní informovať políciu, ak zistia zmenu v spôsobilosti pacienta viesť vozidlo. A do tejto kategórie určite spadá aj diagnóza psychickej poruchy vyvolanej alkoholom alebo dokonca závislosť od alkoholu.

„Polícia nie je oprávnená posudzovať zdravotný ani psychický stav vodiča. To je výlučne v kompetencii lekára, ktorý má potrebné odborné znalosti,“ povedal hovorca policajného prezídia Martin Wäldl. Polícia teda koná až na základe vyjadrenia lekára, ktorý spôsobilosť vodiča potvrdí, vylúči alebo obmedzí.

Spotreba alkoholu v SR v roku 2010

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej vlaňajšej správe uvádza, že každý Slovák vo veku nad 15 rokov v roku 2010 vypil ročne v priemere 13 litrov čistého alkoholu. Najvyššia konzumácia – vyše 20 litrov – pripadá na mužov, ženy vypili v priemere šesť litrov ročne. S odstupom najväčší podiel na spotrebe má tvrdý alkohol (46 percent), po ňom nasleduje pivo (30 percent) a víno (18 percent).

Plnia si lekári povinnosti?

Profesionálnych vodičov, ktorí sa musia v pravidelných intervaloch podrobovať lekárskemu a psychologickému vyšetreniu je asi 10 percent, zvyšok jazdí bez akéhokoľvek testovania. Nejde tu o udavačstvo, nakoľko ľudia, ktorí majú problém s alkoholom, ohrozujú všetkých okolo seba. Napríklad pri 1,6 promile alkoholu v krvi sa výrazne zužuje periférne videnie, vodič vôbec nevníma okraje vozovky, kde sa pohybujú chodci a najmä deti.

Otázka za milión znie, či si lekári svoju zákonom stanovenú povinnosť plnia alebo v záznamoch uvedú inú diagnózu. Problém je o to závažnejší, že mnohí motoristi poznajú vo svojom okolí ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, no stále majú vodičské oprávnenie a jazdia. Určite nie je nič výnimočné, ak pacienti-alkoholici dochádzajú na predpísané liečenie svojím autom.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Problém spočíva vo viacerých rovinách, v prvom rade je systémový. Na Slovensku máme vysokú mieru anonymity pacientov, keďže v podstate neexistuje centrálny register, ku ktorému by mala polícia prístup. Napríklad v Rakúsku alebo Nemecku lekári posielajú výsledky úvodnej lekárskej prehliadky, ktorá je podmienkou pre zaradenie do výcviku v autoškole, príslušnému úradu v rezorte ministerstva dopravy. Ak vodič spôsobí dopravnú nehodu, polícia môže do záznamu nazrieť a zistiť, akými zdravotnými alebo psychickými problémami žiadateľ trpel.

BANNER300

Ďalší kameň úrazu má sociálny rozmer, ktorý neospravedlňuje porušovanie zákonom daných povinností lekárov, iba ho vysvetľuje. Lekári sa môžu obávať, že pri dôslednom nahlasovaní kritických diagnóz by stratili dôveru pacientov. No azda dôležitejší je fakt, že rozhodnutie lekára o informovaní polície môže mať pre dotknutého vodiča nedozerné finančné a sociálne následky, najmä vtedy, ak si jeho zamestnanie vyžaduje používanie vozidla. A do tretice nemožno nespomenúť chronicky známe preplnené čakárne všeobecných lekárov. Niekto prišiel s porezaným prstom, iný má bolesti hlavy alebo brucha, ďalší prišli s chrípkou a medzi nimi je jeden žiadateľ o zaradenie do výcviku v autoškole. Koľko času má asi lekár na to, aby si všimol zdravotný problém budúceho vodiča?

Ako postupuje Rakúsko a Nemecko

Alkoholizmus nie je len slovenským fenoménom. Vo všetkých európskych krajinách odňatie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia závisí od lekárskeho posudku. Podľa hovorcu rakúskeho ministerstva dopravy Stefana Gatterniga príslušný úrad na základe informácií od lekárov odoberie oprávnenie na celý čas trvania ochorenia. „Odňatie teda platí na neurčené obdobie a môže to byť aj na celý život,“ povedal Gatternig. Oprávnenie môžu tieto osoby získať opäť až na základe lekárskeho posudku a pod podmienkou, že sa podrobia opakovaným lekárskym kontrolám.

Na Slovensku je zákonom ustanovené, že lekár pri diagnostikovaní alkoholizmu musí okamžite poslať oznámenie polícii nezávisle od toho, či sa vodič podrobí liečeniu alebo nie. Po ukončení liečenia ho lekár musí dva roky pozorovať a iba za predpokladu abstinencie, mu môže vystaviť potvrdenie o spôsobilosti šoférovať. Inými slovami, po zistení alkoholizmu vodič minimálne na dva roky stráca oprávnenie jazdiť. Odborníci odhadujú, že dočasným odňatím vodičského oprávnenia by sa nehodovosť znížila o tri až päť percent.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

V Nemecku zas môže polícia na základe lekárskeho posudku odňať vodičské oprávnenie aj v prípade, že osoba pod vplyvom alkoholu spácha prečin alebo priestupok, ktorý vôbec s premávkou nesúvisí, napríklad, niekoho fyzicky napadne alebo sa dopustí krádeže. Nie je to vylúčené ani u nás. Podľa Wäldla ide o prípady, ak lekár v rámci akéhokoľvek vyšetrenia zistí, že psychický stav človeka môže ovplyvniť aj iné činnosti, napr. vedenie motorového vozidla, a túto skutočnosť oznámi polícii. Otázka teda znie, do akej miery lekári plnia svoje oznamovacie povinnosti, vyplývajúce zo zákona.

Nemecko ide vo svojom úsilí ešte ďalej. Podľa informácií tamojšieho ministerstva dopravy odborníci z rôznych oblastí v súčasnosti diskutujú o možnosti legislatívneho zavedenia tzv. alcolockov v rámci rehabilitácie, čiže prístrojov pevne zabudovaných do vozidla, ktoré zabránia podnapitému vodičovi naštartovať vozidlo. Na diskusiách sa zúčastňujú zástupcovia z oblasti zdravotníctva, automobilového priemyslu a ochrany osobných údajov, ako aj predstavitelia autoklubov, ministerstva spravodlivosti, spolkových krajín, polície a dopravní psychológovia.

Na Slovensku by mohli alcolocky predstavovať alternatívu k prípadnému pritvrdzovaniu legislatívy a odoberaniu vodičských oprávnení. Wäldl upozornil, že podmienkou pre legislatívne ukotvenie nových povinností je možnosť ich dodržiavania v praxi. Inými slovami, musia byť reálne uskutočniteľné, a to aj z hľadiska ústavou garantovaných práv. Z tohto dôvodu rezort vnútra ani polícia o alcolockoch neuvažujú, i keď „v budúcnosti sa táto možnosť a priori nevylučuje“.

Čo na záver?

Realitu na Slovensku nemožno porovnávať s Rakúskom alebo Nemeckom. V súčasnej situácii je riešenie komplikované. Azda by pomohlo inšpirovať sa v zahraničí a vytvoriť špecializáciu dopravný lekár, ktorý by ako jediný mohol posudzovať spôsobilosť alebo nespôsobilosť vodiča. A zároveň by niesol aj zodpovednosť za svoje posudky. Po vzore Nemecka by mohol vznikúť centrálny register, kde sa zhromaždia posudky týchto lekárov a polícia by mala k údajom prístup. A pre budúcich či súčasných motoristov by to nemuselo byť ani o cent drahšie než v súčasnosti.

Spotreba alkoholu v EÚ v roku 2010 (v litroch na osobu*)
Krajina
Celkom
Muži
Ženy
Belgicko
11,0
15,0
6,3
Bulharsko
11,4
17,9
5,3
Cyprus
9,2
12,5
5,7
ČR
13,0
18,6
7,8
Dánsko
11,4
16,1
6,9
Estónsko
10,3
16,2
5,3
Fínsko
12,3
17,5
7,3
Francúzsko
12,2
17,8
7,1
Grécko
10,3
14,6
6,2
Holandsko
9,9
14,0
6,0
Chorvátsko
12,2
17,7
7,1
Írsko
11,9
16,8
7,1
Litva
15,4
24,4
7,9
Lotyšsko
12,3
19,7
6,3
Luxembursko
11,9
16,8
7,2
Maďarsko
13,3
20,4
7,1
Malta
7,0
9,7
4,2
Nemecko
11,8
16,8
7,0
Poľsko
12,5
19,8
5,8
Portugalsko
12,9
18,7
7,6
Rakúsko
10,3
15,4
6,3
Rumunsko
14,4
22,6
6,8
Slovensko
13,0
20,5
6,1
Slovinsko
11,6
16,3
7,0
Španielsko
11,2
15,9
6,7
Švédsko
9,2
12,8
5,5
Taliansko
6,7
9,7
3,9
Veľká Británia
11,6
16,5
6,9
* - osoby vo veku nad 15 rokov
Zdroj: WHO
Diskusia  ()

Video

Diskusia