ikona alkohol

Poradca Čo hrozí za alkohol pod jedným promile?

Foto: Dreamstime

6.6. 2014 10:31 VAŠA TÉMA     Jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno promile je trestný čin. Ale to vie asi každý. Aj nižšia hladina však so sebou prináša tvrdé sankcie.

Slovné spojenia „alkohol“ a „návyková látka“ sa nesú naprieč celým zákonom o premávke v rôznych pádoch a kombináciách. To, že jazda s vyše jedným promile alkoholu v krvi je trestným činom a spája sa s ním množstvo nepríjemností, vie každý.

Málo sa však vie o postihoch za priestupok, čiže ak je hladina alkoholu pod jedným promile. Ako povedal dopravný psychológ Karol Kleinmann, väčšinu klientov (zhruba 55 percent) síce tvoria vodiči, ktorí prekročili hranicu trestného činu, nezanedbateľný zvyšok však sú motoristi pod touto hranicou. Podľa jeho slov práve tí majú pocit krivdy, nakoľko nepredpokladali tak tvrdé postihy. „Odmietnem sa podrobiť vyšetreniu, mám problém. Viac než jedno promile, mám problém. O tom, čo je medzitým, sa nevie prakticky nič,“ vysvetľuje psychológ.

Tvrdé sankcie aj pod jedným promile

O sankciách pod jedným promile nerozhoduje súd, ale správny orgán polície. No dôsledky pre vinníka môžu byť rovnako nepríjemné. Polícia môže nariadiť preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, ak vodič v priebehu jedného roka spácha tri závažné priestupky, za ktoré dostal pokutu viac než 60 eur.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Za závažný priestupok platí aj jazda pod vplyvom alkoholu alebo odmietnutie vyšetrenia, pričom zákon nestanovuje žiadnu konkrétnu hranicu. Inými slovami, psychologické, psychiatrické či zdravotné vyšetrenie hrozí pri ľubovoľnej hladine alkoholu alebo návykovej látky v krvi. Návšteva lekára hrozí aj v prípade dôvodného podozrenia z jazdy v podguráženom stave.

Okrem pokuty a nepríjemností bude musieť vodič zaplatiť aj všetky náklady spojené s vyšetrením. A tie nie sú práve nízke. Vyšetrenie po odobratí vodičského preukazu za tri priestupky za rok stojí u väčšiny dopravných psychológov 100 eur, odborné poradenstvo podľa § 91 ods. 4 zákona o premávke vyjde až na 250 eur. Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej zákaz činnosti dostalo vlani 3 580 vodičov a zdravotnému alebo psychologickému vyšetreniu na základe spomínaného paragrafu sa muselo podrobiť celkovo 12 794 vodičov.

 

§ 91 ods. 4

Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len "psychiater"). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní od rozhodnutia. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Nie je nehoda ako nehoda

Tým sa však postihy nekončia, a to stále hovoríme aj o vodičoch, ktorí ani zďaleka neprekročia hranicu trestného činu. Zákon rozdeľuje incidenty v premávke na dopravné nehody a škodové udalosti. Ku škodovým udalostiam sa polícia nevolá, avšak okamžite sa mení na dopravnú nehodu, ak je jeden z účastníkov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

Nezávisle od toho, či si vodič hrkol pred nehodou alebo po nej. Zákon totiž jasne prikazuje účastníkom nehody „zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku“. Ak tento príkaz poruší, hrozí mu pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného do piatich rokov.

Údaje o alkohole a návykových látkach sa navyše automaticky dostávajú do evidencie dopravných nehôd a jedným z príjemcov tejto informácie je aj Slovenská kancelária poisťovateľov. To, že poisťovňa môže následne znížiť alebo úplne odmietnuť zaplatiť za opravu vozidla, ešte viac zaťaží finančný rozpočet motoristu. A keďže zákon ani v tomto prípade vôbec nešpecifikuje hladinu alkoholu v krvi, sankcie platia nezávisle od nej.

BANNER300

Alkohol znamená aj vysoké riziko zákazu činnosti. Podľa zákona vodičák poputuje do policajného archívu v momente, ak sa vodič nepodrobí nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu, návykovej látky a liekov alebo odbornému poradenstvu. To isté platí aj v prípade, že motoristu v priebehu piatich rokov dvakrát chytia v podguráženom stave za volantom alebo sa dvakrát odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu.

Alkohol je častým dôvodom dopravných nehôd
Alkohol je častým dôvodom dopravných nehôd
Zdroj: Dreamstime

Všetky tieto incidenty sa v evidencii uchovávajú až 10 rokov. Jazda v podnapitom stave sa tak nemusí vyplatiť ani v zahraničí, nakoľko polícia v ktoromkoľvek členskom štáte môže požiadať o informácie o vodičovi, vrátane záznamov o alkohole.

Alarmujúce čísla

Mnohí vodiči sú presvedčení, že alkohol pod 0,5 promile alebo návyková látka, požitá niekoľko dní pred jazdou, neovplyvnili ich šoférske skúsenosti. Hoci tolerancia k alkoholu je veľmi individuálna, jeho požitie sa môže prejaviť v tej najhoršej možnej chvíli. Podľa Kleinmanna od určitej hladiny nastáva tzv. tunelové videnie, zhoršuje sa sluch a koordinácia pohybov. Zmeny môžu natoľko subtílne, že ich vodič nemusí hneď spozorovať. Stane sa tak obvykle až vtedy, keď je neskoro.

V súvislosti s vyšetreniami psychológ uvádza, že len 45 percent klientov priznalo účinky alkoholu počas jazdy. Drvivá väčšina z nich však bola prekvapená hladinou alkoholu, takmer dve tretiny podcenili skutočnú dávku alkoholu. V nejednom prípade sa stretli s vodičmi, ktorí jazdili aj napriek zákazu činnosti (16 percent).

Alarmujúce číslo však vypovedá o niečom inom. Na otázku, či to bola ich prvá jazda pod vplyvom alkoholu, až 70 percent klientov sa priznalo, že nebola.  „Z uvedeného vyplýva, že ich zachytenie pod vplyvom nebolo ani zďaleka náhodné,“ hovorí Kleinmann.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

AutoMoto.sk komentuje

Alkohol za volant nepatrí a aj z diskusií pod našimi článkami zväčšia zaznieva súhlas s tvrdými postihmi, hoci čitatelia za iných okolností políciu a jej stratégiu výberu pokút tvrdo kritizujú. V celej Európe preráža trend čoraz tvrdších postihov za jazdu v podguráženom stave, o čom svedčí aj nový zákon v Dánsku. Odhliadnuc od právnych problémov, ktoré konfiškácia súkromného majetku prináša, mnohé reakcie možno zhrnúť jednou vetou: „To by mali zaviesť aj u nás.“ S týmto postojom môžeme len súhlasiť. Možností dopravy z krčmy domov je mnoho, stačí sa zamyslieť.

Ak by podnapitý vodič ohrozoval len seba, bolo by to iné. Každý má právo naložiť so svojím životom, ako sa mu ráči. Problém je však v tom, že ohrozuje svoju posádku a všetkých nevinných naokolo. Dokazujú to správy o tragických nehodách, ktoré sú na dennom poriadku v hlavných správach komerčných televízií. Rovnako ako hrôzu naháňajúce fotografie na internetových portáloch. Nešťastie nechodí po horách a desivá pani s kosou môže udrieť kedykoľvek. A ak je v hre alkohol, jej šance závratne stúpajú. Je to naozaj nevyhnutné?

Diskusia  ()

Video

Diskusia