V posledných rokoch je na domácom poistnom trhu jasne viditeľný negatívny trend v podobe znižovania konkurencie. Práve menší počet hráčov vyústi v najbližších mesiacoch do prudkého zdražovania poistných zmlúv. Ľudia si výrazne viac priplatia za obnovenie už uzatvorených kontraktov, ročne pôjde o desiatky eur.

Na jednej strane poisťovne tlačí do zvyšovania cien vysoká inflácia. Prudko rastú najmä náklady na odstraňovanie spôsobených škôd. Na druhej strane ziskovosť slovenského poistného sektora stále patrí k najvyšším v Európskej únii (EÚ) a reálne teda existuje priestor na zníženie vysokých marží. 

Obrovské zmeny

V čom vidia najväčšie tohtoročné výzvy v rámci podnikania na Slovensku samotné poisťovne? „Určite je to vysoký nárast inflácie a pokles reálnych miezd, s čím súvisí pokles kúpyschopnosti,“ vysvetľuje generálny riaditeľ poisťovne Uniqa Martin Žáček. Väčšina ľudí si za svoj plat bude môcť dovoliť menej než pred rokom a časť obyvateľstva začne šetriť aj na poistení majetku.

V prichádzajúcich ťažkých časoch budú poisťovne tlačené do zvyšovania cien. Dôvodom je rast škodovej inflácie. V posledných mesiacoch stúpajú napríklad ceny náhradných dielov automobilov či hodinové mzdy automechanikov. Poisťovne preto platia za opravu poistených vozidiel čoraz viac a riešenie vidia v zdražovaní povinného zmluvného poistenia (PZP). Šoféri si za nové zmluvy pravdepodobne priplatia o pár eur viac.

Skokový rast cien je pravdepodobný pri cestovnom poistení. Posledné dva roky ľudia pre pandémiu trávili väčšinu času doma. Poisťovne riešili minimum škôd spôsobených na dovolenkách či služobných cestách. To sa tento rok zmení a reakciou na nový stav asi bude prudké zvýšenie cien.

Problém vysokých daní

V porovnaní s bankami sa poisťovne cítia utláčané. Súčasná vláda totiž finančným domom zrušila bankový odvod, poisťovne však musia naďalej platiť špeciálnu osempercentnú daň z neživotného poistenia a osobitný odvod z regulovaných odvetví.

„Okrem toho poisťovne platia osempercentný odvod z PZP. Po zrátaní všetkých daní a odvodov sa zaťaženie poisťovacej činnosti pohybuje okolo 55 percent. To je nehorázne veľa,“
Jozefína Žáková, riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní.

V najnovšom koaličnom spore spomenul možnosť nižšieho zaťaženia poisťovní líder SaS Richard Sulík. „Osempercentnú daň platia ľudia prostredníctvom vyšších cien poistiek,“ povedal. V prípade jej zrušenia liberáli podporia zvýšenie daní z tabaku, alkoholu a hazardu. Lenže takto získané peniaze majú ísť na zvýšenie platov učiteľov a ľudí pracujúcich pre štát. Zaťaženie poisťovní tak zrejme ostane naďalej vysoké.

Zahraničné pobočky

Poisťovne na negatívny trend reagujú znižovaním nákladov. Minulý rok sa na pobočky poisťovní z Českej republiky transformovali poisťovne Generali a Uniqa. Ide o zmenu so zásadnými dosahmi. Podľa slovenskej legislatívy môže byť poisťovňa založená iba formou akciovej spoločnosti.

Následne sa priamo v domácej ekonomike musia vytvoriť kľúčové manažérske funkcie. Obsadia sa aj odborné pozície, napríklad aktuár. Slovenskí zamestnanci následne musia každý štvrťrok vypracovať množstvo výkazov pre Národnú banku Slovenska (NBS). Raz ročne poskytnú kompletnú správu o solventnosti poisťovne.

Všetky spomínané povinnosti zmenou na pobočku poisťovne z iného členského štátu EÚ odpadnú. Nadnárodnej spoločnosti tak stačí v domácej ekonomike zamestnať výkonné kádre zamerané na predaj a likviditu poistných udalostí. Zároveň sa znížia administratívne náklady. Pobočka nemá povinnosť posielať výkazy o činnosti NBS. Je totiž vykazovaná priamo vo výsledkoch zahraničnej matky. 

Zisk a malý trh 

Domáce poisťovne sa môžu na zahraničné pobočky zmeniť vďaka európskej legislatíve. Brusel, paradoxne, novou smernicou plánoval podporiť rozvoj konkurencie. Pre zahraničné finančné inštitúcie je relatívne jednoduché otvoriť si poisťovňu na domácom trhu.

Lenže o malý slovenský trh nie je ani po zjednodušení prístupu veľký záujem. Naopak, negatívnym trendom je zlučovanie poisťovní. Generali v roku 2019 získala poisťovňu Ergo, Uniqa sa v roku 2020 zlúčila s poisťovňou Axa. V roku 2021 došlo k akvizícii Poštovej poisťovne poisťovňou Union. Napriek tomu negatívny vývoj nebol taký dominantný ako v minulosti a výsledkom je vznik novej poisťovne Partners. Podnikanie poisťovní na slovenskom trhu je napriek vysokým daniam výhodné.

„Výnosnosť vlastného kapitálu (ROE) medziročne stúpla z 13,92 percenta na 13,98 percenta k decembru 2021 a naďalej patrila medzi najvyššie v krajinách EÚ,“ konštatuje v májovej správe o finančnej stabilite NBS. Regulátor finančného trhu zároveň upozorňuje, že zisk po zdanení rástol najpomalšie za posledné roky, v roku 2021 dosiahol takmer 159 miliónov eur.

K vysokej ziskovosti prekvapivo prispela pandémia. Poisťovne si ešte pred dvoma rokmi vytvorili mimoriadne rezervy. Z nich plánovali vyplácať klientov skrachovaných cestovný kancelárií. Lenže vďaka pomoci od štátu boli náklady na záchranu cestovného ruchu nižšie, než sa čakalo. Na druhej strane tieto pozitívne vplyvy negovalo zvýšenie rezervy Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Suma takmer vo výške 24 miliónov, ktorá sa má použiť na vyplácanie starých škôd a súkromným poisťovniam jednorazovo výrazne zvýšila náklady.

Výsledok je už spomínaný minuloročný zisk poisťovní po zdanení vo výške takmer 159 miliónov eur. Medziročný rast o 3,6 percenta je najpomalší za posledné tri roky. „Odhaduje sa, že bez započítania mimoriadnych vplyvov v rokoch 2020 a 2021 by zisk medziročne poklesol o 4,0 percenta,“ uvádza NBS. 

Článok bol prebratý z TRENDu.

Rast úrokových sadzieb

Medzi kontroverzné produkty poisťovní patrí investičné životné poistenie. Práve tento hybridný model spôsobil finančným inštitúciám aj ľuďom obrovské problémy.

„Životné poisťovne čelia riziku vyplývajúcemu z portfólia záväzkov s garantovaným výnosom pre klienta, keď poisťovne nie sú schopné tento výnos reálne dosiahnuť, respektíve sa uchyľujú k rizikovejším investíciám,“ konštatuje v Správe o finančnej stabilite NBS.

Bezpečne zhodnotiť peniaze ľudí aj o pár percent za rok bolo v časoch kvantitatívneho uvoľňovania extrémne ťažké. Práve tlačenie peňazí zrazilo výnosy štátnych dlhopisov do záporných hodnôt a vzniknuté straty museli poisťovne platiť z vlastných peňazí.

Takémuto scenáru sa snažili vyhnúť aktualizáciou zmlúv a prenesením rizika na klientov. Podľa regulátora finančného trhu tento negatívny trend môže zvrátiť práve prichádzajúce zvyšovanie úrokov.