Poradca Obrovská chyba našich vodičov: Riskujú všetko

Foto: Dreamstime

1.4. 14:00 Jazdiť s nepoisteným autom možno smelo označiť za vrchol nezodpovednosti, predovšetkým však voči vlastnej rodine. Ak zraníte človeka, odškodné môže ísť do miliónov a zaplatíte ho do posledného centu z vlastného vrecka.

Skúsení motoristi často na úmysel nejakého človeka kúpiť si prvé vozidlo reagujú ironicky: „Nemáš problémy? Tak áno, kúp si auto.“ Do istej miery majú pravdu, nakoľko pri kúpe vozidla musí každý majiteľ počítať s celým radom výdavkov, a tým nemienime len palivo alebo olej. Sú to servisné prehliadky, možné technické problémy a samozrejme aj nevyhnutné poplatky, predovšetkým vo forme povinného zmluvného poistenia.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Je síce pravda, že tzv. zákonné poistky nie sú zdarma a v súčasnej situácii môže aj relatívne „slušná“ cena spôsobovať problémy. To však v žiadnom prípade neospravedlňuje motoristu, ktorý jazdí s nepoisteným vozidlom. V prvom rade je to prejav nezodpovednosti, nakoľko ohrozuje predovšetkým svoju vlastnú budúcnosť a neraz aj budúcnosť svojich detí. Bez ohľadu na to, že porušuje zákon a hrozia mu nemalé pokuty.

PZP kryje škody, ktoré zaviní majiteľ vozidla inému účastníkovi cestnej premávky, a to aj v súvislosti so zdravotnými dôsledkami nehody. Toto poistenie zo zákona kryje škody na zdraví, konkrétne „uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia“ vo výške 5,24 milióna eur. K tomu je potrebné pripočítať 1,05 milióna eur za materiálne škody, náklady na právne zastupovanie a ušlý zisk.

Tieto sumy sú naozaj tak vysoké, že každý motorista by mal poriadne zvážiť, či bude riskovať. Chceme v tejto súvislosti poukázať na prípad z Británie spred niekoľkých rokov, keď Slovák zrazil chodca a britský súd priznal zranenému odškodné 2,3 milióna eur. A určite nešlo o ojedinelú situáciu. Podľa riaditeľa úseku Zelenej karty a poistných udalostí Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Ľuboša Fiama vlani riešili 2 706 škodových udalostí, ktoré zavinili majitelia nepoistených vozidiel. Z Poistného garančného fondu vyplatili 6,7 milióna eur, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje alarmujúci nárast až o 221 percent. Najvyššia suma v rámci jedného prípadu dosiahla 2,8 milióna eur, čo je podľa nás určitá paralela so spomínanou situáciou v Británii.

Ako to vlastne funguje?

Poisťovne sú zo zákona povinné prispievať do Poistného garančného fondu, z ktorého sa vyplácajú škody spôsobené nezisteným alebo nepoisteným vozidlom, zahraničným autom bez zelenej karty a za poisťovňu v platobnej neschopnosti. Fond spravuje SKP, ktorá síce poškodenému uhradí opravy auta, no následne celú sumu do posledného centu vymáha od vinníka. A to aj prostredníctvom exekúcie. Pokiaľ nepoistený vodič zaviní zranenie alebo úmrtie inej osoby, škody môžu ísť do miliónov. Takú sumu zrejme budú vyplácať aj jeho vnúčatá.

Naviac nepoistenému vodičovi hrozia aj pokuty. Pokiaľ jazdí bez poistky a pri cestnej kontrole sa nepreukáže bielou alebo zelenou kartou, môže dostať pokutu 50 eur. Následne môže dostať sankciu aj od Okresného úradu dopravy v rozpätí od 16,60 eura až do 3 300 eur. A počet nepoistených áut je naozaj vysoký. SKP podľa Fiama vlani evidovala približne 50 000 trvalo nepoistených vozidiel. To znamená, že ich majitelia nemajú vôbec žiadne PZP. Číslo bude pravdepodobne vyššie po započítaní motoristov, ktorí meškajú s platbou poistného resp. poistná zmluva bola zrušená pre nezaplatenie poistky.

Čo robiť pri kolízii s nepoisteným vozidlom

I keď sa budete snažiť vyriešiť kolíziu vyplnením Správy o nehode, vždy požadujte predloženie dokladu o zaplatení PZP. A na požiadanie druhého vodiča urobte pochopiteľne to isté. Na bielej karte je uvedený dátum platnosti, ten určite skontrolujte. Akonáhle vinník kartu nemá, odmietne ju ukázať alebo je dátum starý, volajte políciu. Nedajte sa „ukecať“, a to za žiadnych okolností.

Špekulant sa môže snažiť zjednávať. Najprv nasľubuje hory-doly, neskôr sľúbi nižšiu sumu a postupne sa môže začať zatajovať. To sú bežné skúsenosti z našich ciest. Buďte nekompromisní. V bežnom živote síce môžete byť ústretoví, ale v tejto situácii to nie je na mieste. Ide o vaše auto a vaše peniaze.

Obrovská chyba našich vodičov: Riskujú všetko
Zdroj: Redakcia AUTO BILD, SKP

Nemusí vždy ísť o špekulanta. Poistenie automaticky zaniká nielen vtedy, ak majiteľ nezaplatí včas, ale aj pri prevode vlastníctva vozidla na nového majiteľa. Ten si musí vybaviť nové poistenie a pokiaľ sa spolieha na pôvodnú poistnú zmluvu, má smolu. Je neplatná. Ďalším prípadom je podľa Fiama nevedomosť. Motorista skrátka nevie, že aj za niektoré špeciálne vozidlá je potrebné platiť PZP, napríklad, pracovné stroje, domáce traktory alebo snežné skútre. Tým sa pre vinníka nič nemení: bude musieť vyplatené peniaze uhradiť dodatočne z vlastného vrecka.

Fiam preto radí, aby poškodený okamžite spozornel, ak vinník nemá potvrdenie o platnom PZP. Vtedy je veľmi pravdepodobné, že vinník nie je poistený. Možno si myslíte, že stačí napísať vymyslené údaje o poistení. Omyl. Poisťovňa, na ktorú sa vinník odvoláva, pochopiteľne veľmi rýchlo zistí pravdu. V tom okamihu bude informovať poškodeného a buď ihneď postúpi prípad do SKP a jej garančnému fondu, alebo poškodenému odporučí, aby tak urobil sám.

Pokiaľ si mienite sami uplatňovať nárok v SKP, na jej stránke nájdete príslušný formulár. Spolu s vyplneným tlačivom je potrebné poslať všetky relevantné doklady, vrátane fotografií z miesta nehody. Môžete tak urobiť poštou alebo mailom na adresy v grafike.

Na záver opakujeme, aby ste nepodceňovali dôsledky jazdy s nepoisteným vozidlom. Hoci jazdíte aj s požičaným autom, platnosť PZP si vždy skontrolujte. A nepreceňujte ani svoje schopnosti. Neexistuje vodič, ktorý by nikdy nemohol zaviniť nehodu. Ak sa tak stane a nemáte PZP, pripravte sa na to, že vás to vyjde podstatne drahšie než 130 alebo 150 eur ročne.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia