Ilustračná snímka

Poradca Návrat šrotovného: Kedy a ako s ním ušetríte?

Foto: Soňa Zverková

17.6. 16:11 Pokrok nemožno zastaviť a reaguje naň aj štát. Pochopiteľne, veď vozidlá s alternatívnymi pohonmi sú oveľa drahšie než porovnateľné modely s tradičným spaľovacím motorom. Riešením by mohla byť obdoba „šrotovného“.

Celá Európa sa vezie na zelenej eko-vlne a hoci Slovensko zaostáva, už onedlho sa môže situácia zmeniť. Ministerstvo hospodárstva totiž pripravilo novelu zákona o dotáciách, ktorým pripravuje legislatívny rámec pre budúce programy podpory pre predaj ekologických vozidiel. To ale neznamená, že sa tak stane v momente, keď zákon vstúpi do platnosti. Ministerstvo len pripravilo legislatívnu pôdu tak, aby niekedy v budúcnosti bolo možné túto podporu poskytnúť.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Soňa Zverková

Dôvod možno nájsť v Ústave SR, ktorá umožňuje štátnym orgánom postupovať len a výlučne v zmysle zákona. Pokiaľ by v príslušnom zákone neexistovala možnosť poskytnúť dotáciu na ekologické vozidlo, štátne inštitúcie by tak nesmeli urobiť. Preto prišla táto novela, ktorá to v prípade potreby umožní kedykoľvek.

„Rezort už v minulosti informoval, že pripravuje novú vlnu podpory nákupu elektromobilov, ktorej podmienky majú byť podobné ako v roku 2016/2017. Vyhlási ju pravdepodobne v poslednom štvrťroku tohto roka,“ vysvetľuje ministerstvo. „Ustanovenie však znamená, že rezort si len zodpovedne otvára cestu v budúcnosti podporiť priemysel opatrením, ktoré má jasný environmentálny rozmer. MH SR aktuálne žiadnu novú vlnu tzv. šrotovného nepripravuje,“ zdôraznil rezort hospodárstva.

Ako bude vyzerať dotácia

Podľa návrhu zákona, ktorý schválila vláda a momentálne je už v parlamente, budú môcť záujemcovia o štátnu podporu dostať viac než tretinu z nákupnej ceny vozidla. Nárok na dotáciu budú mať súkromné osoby, podnikatelia, obce a vyššie územné celky a nimi vytvorené organizácie.

Podpora má na základe zákona dve formy: dotáciu a obdobu bývalého „šrotovného“. Samotná dotácia bude 25 percent z celkovej obstarávacej ceny vozidla. Pokiaľ majiteľ súčasne odhlási z evidencie auto staršie ako 15 rokov, dostane až 35 percent. Nárok však bude mať iba v prípade, ak dotáciu predtým nedostal na iné vozidlo. Ministerstvo podmieňuje dotáciu tým, že majiteľ vozidla si ho musí nechať najmenej štyri roky.

Nové vozidlo s pohonom na alternatívne palivá je v zákone definované ako vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla ani nebolo prihlásené do evidencie vozidiel. Podpora sa dotkne nielen čisto elektrického pohonu, ale aj hybridného, plynového (aj v spojení so spaľovacím), vodíkového alebo pohonu, ktorý má „najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 percent objemu biopalív“.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia