Každé vozidlo má mŕtvy uhol, v tých súčasných ho síce stráži elektronický systém založený na radarovej technológií, no pri rozjazde z križovatky vám často nepomôže. A presne vtedy dochádza k stretom medzi cyklistami a motorovými vozidlami. Tak, ako na situácii, ktorú opisuje vyššie priložené video.

Aj ostražitému šoférovi a opatrnému cyklistovi sa môže stať, že sa dostanú do tejto nepríjemnej situácie.
Zdroj: ADAC

Na problematiku mŕtvych uhlov vozidiel vo vzťahu s cyklistami upozorňuje aj nemecký ADAC, a to jednoduchými a zrozumiteľnými nákresmi. Tie ukazujú, že rôzne typy áut majú rôzne veľké mŕtve uhly, kvôli ktorým sa môže stať, že si šofér nevšimne cyklistu v jeho bezprostrednej blízkosti. Ak sa následne na križovatke vodič rozhodne odbočovať doprava, môže nepríjemne obmedziť cyklistu, poprípade ho aj zraziť.

K riešeniu nemilej situácie môžu prispieť obidve strany cestnej premávky, chce to najmä ohľaduplnosť a predvídavosť. Vodiči, najmä v prípadne nákladnej dopravy, môžu eliminovať mŕtve uhly prídavnými zrkadlami. Šoféri bežných automobilov taktiež môžu využiť dodatočné zrkadlá, ktoré vedia pokryť aj inak často prehliadaný priestor vedľa automobilu. Zároveň ADAC odporúča cyklistom, aby sa uistili, že ich vodič vníma. Nie je hanba postaviť sa tak, aby cyklista vedel nadviazať očný kontakt s vodičom, poprípade mu naznačiť svoj zámer.

Zároveň je dôležité myslieť na to, že by cyklista mal vo vlastnom záujme na križovatke stáť buď pred, alebo za kamiónom či autobusom. Priamo na jeho úrovni to nie je bezpečné práve kvôli spomínaným mŕtvym uhlom a návesu, ktorý pri odbočovaní nemusí kopírovať trajektóriu samotného ťahača. Ak budú šoféri ostražitejší a cyklisti myslieť na to, že autá majú mŕtve uhly, môžu sa spoločne pokúsiť zabrániť nepríjemným nehodám s celoživotnými následkami.