ikona policia kontrola top23

Poradca Ako policajti chytajú opitých vodičov

Foto: Soňa Zverková

18.12. 2012 1:00 Ako postupujú a môžu postupovať policajti, ak zistia, že vodič jazdí pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.

Vypiť si pohárik predsa nemôže byť zlé. Horšie je to už v prípade, ak si človek dá jeden-dva, slovom dvanásť. Ešte horší prípad nastane, keď si vodič sadne za volant v nádeji, že ho policajti nezastavia. A pre každého sa jazda z krčmy stane „tragédiou”, ak ho predsalen policajti odchytia a dajú mu fúkať.

Ako postupujú policajti

Polícia môže skontrolovať vodičov buď pri cestnej kontrole alebo pri bežnej činnosti motorizovaných hliadok, pričom má právo vykonať dychovú skúšku pri každej a akejkoľvek cestnej kontrole.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Pri cestnej kontrole policajti stoja na určitom mieste a „odchytávajú” vodičov. Nejde však o ich dobrovoľnú iniciatívu, ale kontroly sa vždy vykonávajú na príkaz ich nariadených. Treba to mať na pamäti, pretože tí, ktorí stoja na ceste, sú posledným článkom služobného reťazca a stávajú sa hromozvodom neraz drzých alebo dokonca vulgárnych poznámok a urážok. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ak vodič nevypadne z úlohy slušného človeka, policajt, nech je akokoľvek nervózny, vždy sa upokojí a napokon to môže dopadnúť lepšie, než vodič očakával.

BANNER300

Inak je to v prípade motorizovaných hliadok, ktoré zastavujú vodičov nielen po spáchaní dopravného priestupku. Ak vodič štýlom jazdy vyvolá podozrenie polície, hliadka sa pomocou majákov snaží vozidlo zastaviť.

Rozhodne neodporúčame snahu o útek. Nech máte akokoľvek silné a výkonné, vysielačke neutečiete a už za najbližším rohom na vás môžu čakať policajné posily. Navyše evidenčné číslo, značku, typ a farbu vozidla dokáže policajt prečítať, nech robíte, čo robíte. A keďže od júla máme v platnosti objektívnu zodpovednosť, majiteľovi už nepomôžu výhovorky, že on vozidlo neriadil. Zodpovednosť za priestupok nesie on, kým nedokáže, že za volantom sedel niekto iný a neuvedie jeho identitu.

Čo robiť pri nižšej hladine alkoholu

Pokiaľ ide o nižšiu hladinu alkoholu než jedno promile, vodič môže dostať pokutu v rozsahu 150 až 1 000 eur a zákaz činnosti až na päť rokov. Ak však vodič vie, že nevypil ani kvapku, má právo požiadať o dodatočnú dychovú skúšku zhruba po 15 až 20 minútach. Policajtovi však zákon neukladá povinnosť opakovanú skúšku vykonať, rozhodnutie je len na ňom. V takom prípade má vodič právo požiadať o odber krvi, a to mu už polícia musí umožniť. Za laboratórne testy vždy platí ten, kto si ich objednal.

V tejto súvislosti chceme upozorniť, že výhovorky na lieky a chorobu neobstoja. Zákon o premávke totiž jednoznačne zakazuje vodičovi sadnúť za volant v čase, keď liek znižuje jeho schopnosť šoférovať. Na tento fakt by vás mal upozorniť lekár a príbalový leták. Rovnako nesmiete šoférovať ani vtedy, ak vaše vodičské schopnosti zníži úraz, choroba, nevoľnosť alebo únava.

Donucovacie prostriedky sú povolené

Pokiaľ má vodič v dychu viac než 0,48 mg/l alkoholu (jedno promile) alebo sa odmietne podrobiť dychovej skúške, polícia ho zadrží a predvedie na príslušné oddelenie. Ak sa vodič vzpiera a odmieta sa podriadiť výzve, policajt má právo použiť aj fyzické donucovacie prostriedky.

Jazda s viac ako jedným promile a rovnako aj odmetnutie dychovej skúšky je trestným činom so všetkým, čo k tomu patrí. Inými slovami, ak sa niekto dopustí trestného činu, polícia môže v súlade so zákonom obmedziť osobnú slobodu páchateľa všetkými dovolenými prostriedkami.

Práva a povinnosti polície

Práva a povinnosti policajtov upravuje zákon o Policajnom zbore (171/1993) a pri dohľade nad bezpečnosťou premávky aj zákon o cestnej premávke (8/2009).

  1. Z prvého zákona okrem iného vyplýva, že policajt nesmie vodiča ponižovať ani urážať. Je povinný slušne vyzvať vodiča, aby sa podrobil cestnej kontrole alebo dychovej skúške. Rovnako zákon zakazuje bezdôvodné šikanovanie, i keď obmedzenie práv a slobôd v „miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu služobnej činnosti” sa môže vykladať rôznym spôsobom najmä v prípade, ak účelom sú pokuty.
  2. Pri zatknutí za trestný čin jazdy pod vplyvom alkoholu musí policajt poučiť vodiča o jeho právach. Ak je vodič agresívny alebo sa odmietne podriadiť, má právo využiť donucovacie prostriedky ako pri každom inom trestnom čine.
  3. Policajti sú ďalej oprávnení zakázať jazdu na nevyhnutný čas, prikázať smer jazdy, vyzvať vodiča k predloženiu dokladov, vyzvať vodiča k dychovej skúške, skontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť povinnej výbavy.
  4. Vodič nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom právomocí policajtov.
  5. Policajt má právo zadržať vodičský preukaz, ak zákon túto formu sankcie umožňuje. Rovnako môže vodič prísť o preukaz aj vtedy, ak nemôže pokutu zaplatiť hneď na mieste. Policajt vydá potvrdenie o zadržaní preukazu, v ktorom môže umožniť jazdu ešte 15 dní. Vodičák je zadržaný aj v prípade, že policajt ho fyzicky do ruky nedostane.
  6. Ak veziete partiu hlučných a opitých priateľov, snažte sa ich upokojiť. Hoci je vodič triezvy a nespáchal žiadny priestupok, policajt môže správanie jeho posádky kvalifikovať ako priestupok proti verejnému poriadku. V takom prípade však vodič za pasažierov nenesie zodpovednosť.
  7. Odporúčame vždy pri cestnej kontrole zachovať pokoj a nevypadnúť z úlohy slušného človeka. Nech je policajt akokoľvek nervózny, vždy sa napokon upokojí a bude sa snažiť vyjsť vodičovi v ústrety. Aspoň vtedy, keď nepôjde o závažný priestupok, ktorý dohovorom vyriešiť nemôže ani pri najlepšej vôli.

Projekt Alkohol za volantom pripravil portál AutoMoto.sk v spolupráci so školou šmyku Driving Academy, Ústavom dopravného inžinierstva v Žiline, Policajným zborom SR, záchrannou službou Falck Záchranná a.s. a autoškolou Havran. Partnerom projektu je www.promilelady.sk.

Video

Diskusia