Pri realizácii sa použili všetky dostupné prístroje na testovanie alkoholu a testery drog, ako aj maximálny dostupný počet policajtov. Na akcii sa veľakrát zúčastňujú aj samotní občania, ktorí predkladajú návrhy na miesta kontrol, ktoré sa následne predložia príslušným policajným staniciam na zaradenie do plánov. Špeciálna akcia prebiehala v Európe od soboty do nedele, od 19. do 20. júna, kedy bola vykonaná 24-hodinová kontrola premávky.

Počas tohto maratónu bolo v 14 zúčastnených krajinách skontrolovaných asi 160 009 vodičov. Z toho 3 304 vodičov bolo pod vplyvom alkoholu a 2 107 pod vplyvom drog. Vodiči pod vplyvom drog cez víkend tvoria viac ako 35% z celkového počtu vodičov pod vplyvom nebezpečných látok a toto percento sa zvyšuje v porovnaní s predchádzajúcimi podobnými kontrolami. Od 16. do 22. júna počas týždennej kontroly bolo skontrolovaných spolu 462 459 vodičov. 12 250 vodičov bolo pod vplyvom alkoholu, 2150 pod vplyvom drog.

Počet vodičov pod vplyvom alkoholu a drog v Európe rastie.
Zdroj: Auto Bild

Účelom akcie je nielen potrestať vodiča vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog, ale aj pritiahnuť pozornosť verejnosti k tejto téme. Kombinácia konzumácie alkoholu alebo drog a následného riadenia vozidla je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť premávky. Jazda pod vplyvom alkoholu je faktorom, ktorý je prítomný takmer v 25 % smrteľných zrážok. Preto sú takéto kroky nevyhnutné a ich cieľom je aj zvýšiť vedomie o tom, že alkohol a šoférovanie nejdú dokopy a môžu mať vážne a trvalé negatívne následky.

Intoxikovaný vodič má omnoho pomalší reakčný čas a trvá mu dlhšie, než spracuje podnety z okolia. Ak pred ním niekto prudko zabrzdí, nebude reagovať dostatočne rýchlo. Na Slovensku je jazda pod vplyvom alkoholu podľa zákona o cestnej premávke zakázaná. Pred jazdou a ani počas nej teda vodič nesmie požívať žiadne alkoholické nápoje (a ani iné návykové látky). Ak vás zastavia policajti a dajú vám urobiť dychovú skúšku, a tá ukáže prítomnosť alkoholu v tele, budete mať problém. Jeho závažnosť závisí od výšky čísla, ktoré ukáže alkohol tester.

Vodič nesmie:

  • požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,
  • viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
  • viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,
  • odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená.

Množstvo alebo hodnota alkoholu v krvi sa udáva v promile (‰). To znamená, že v 1 litri krvi je rozpustená 1 tisícina litra alkoholu, teda 1 ml alebo mg. Na Slovensku je súčasná zákonná jednotka obsahu alkoholu v dychu 1 mg/l. V praxi je totiž jednoduchší výpočet alkoholu v dychu než v krvi, čiže 1 promile predstavuje 0,48 mg/l, čiže 0,48 miligramov alkoholu na 1 liter vydychovaného vzduchu. Prepočet na promile je cca 2:1, čiže 1 mg/l zodpovedá približne 2 promile. Povolená hodnota alkoholu vyhodnotená pri dychovej skúške ako negatívna je 0,00 mg/l. Môže sa však stať, že vodič nafúka po konzumácii určitých potravín. Preto by sa dychová skúška mala vykonávať približne 20 minút po jedle.

Počet vodičov pod vplyvom alkoholu a drog v Európe rastie.
Zdroj: Auto Bild

Priestupku sa vodič dopustí pri hodnote alkoholu do 0,48 mg/l (do 1 ‰). V takomto prípade môže policajt vodičovi zadržať vodičský preukaz, udeliť pokutu a prípad posunúť na správne konanie. Pokuta za alkohol do 1 promile sa pohybuje od 150 do 800 €, dokonca môže nezodpovedný vodič dostať zákaz šoférovania až na 3 roky. Po uplynutí trestu musí znovu absolvovať skúšky v autoškole, ale nám a to stále nezdá ako dotatočný trest.

Policajt môže vyzvať vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu pomocou alkohol metra, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v tele. Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu sa dopustí aj vodič, ktorý sa odmietne podrobiť takémuto vyšetreniu. V tomto prípade mu hrozia pokuty za alkohol od 300 do 1 300 € a zákaz činnosti na 1 až 5 rokov. Týka sa to aj vodičov zúčastnených na dopravnej nehode, ktorí sa nezdržali požitia alkoholu po nehode v čase, kedy by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas nej mal prítomný alkohol v krvi.

Pokiaľ ste pili, alkohol z tela dostane len časový odstup, studená sprcha a ani káva jeho hladinu neznížia. Preto si vždy doprajte dostatočné množstvo času pred tým, než opäť sadnete za volant. EÚ od roku 2022 dokonca zavádza povinný alkoholový imobilizér, ktorý v prípade pozitívnej dychovej skúšky nenaštartuje auto.

A ako sa zisťuje prítomnosť drog? Policajt môže po zastavení vodiča najprv vykonať počiatočný skríning na užívanie drog analýzou správania alebo biologických vzoriek. Už vo februári 2002 odborná pracovná skupina Európskej komisie pre drogy, lieky a vedenie motorových vozidiel odporúčala, aby dopravní policajti povinne absolvovali školenie zamerané na identifikáciu príznakov zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo pod vplyvom drog. Patrí sem napríklad posúdenie veľkosti zreničiek, testy koordinácie, testy správania, reakcie a spôsob reči. 

Okrem toho sa testy v jednotlivých krajinách líšia. Na účely skríningu vodičov pri cestnej kontrole je akceptovateľná ústna tekutina (sliny) – moč sa na zisťovanie zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo nepovažuje za vhodný. Obmedzenia prístrojov by sa mohli do určitej miery kompenzovať upravením testovacieho protokolu. Trestné stíhanie potom vychádza z výsledkov následného laboratórneho potvrdenia vzorky. Pri trestnom stíhaní v EÚ sa vychádza z výsledkov testov krvi, zatiaľ čo vo Francúzsku sa používajú testy slín priamo na mieste.