ikona krizovatka

Poradca Ďalšie zmeny v zákone o premávke

Foto: archiv

28.10. 2013 8:02 Dvaja opoziční poslanci predložili pozmeňovacie návrhy v pripravovanom zákone o premávke. Čo sa chystá?

Opoziční poslanci Juraj Droba a Martin Chren často prispievajú pozmeňujúcimi návrhmi k zákonom týkajúcim sa dopravy a premávky. Novela zákona o premávke, ktorú by mal parlament schvaľovať v utorok, nie je výnimkou. Tentokrát predložili štyri návrhy.

 

V tomto článku popisujeme pozmeňujúce návrhy predložené poslancami. Pozrite sa, či ich parlament schválil

Návrh č 1: § 20 Jazda cez križovatku

Riešenie existuje a je vcelku bežné
Riešenie existuje a je vcelku bežné
Zdroj: archiv
Droba a Chren navrhujú pripojiť k § 20 nový odsek, ktorý znie:

„Vodič vchádzajúci do križovatky, ktorý odbočuje vpravo, môže odbočiť a pokračovať v jazde aj napriek svetelnej signalizácii prikazujúcej stáť, pokiaľ neobmedzí a neohrozí ďalších účastníkov cestnej premávky, a to ani v jazde za križovatkou.“

Svoj návrh odôvodňujú snahou o zvýšenie plynulosti cestnej premávky, nakoľko vodiči odbočujúci vpravo „budú môcť plynule pokračovať v jazde bez časovej straty a zvýšených nárokov na spotrebu pohonných hmôt.“

Názor AutoMoto.sk

Možnosť odbočenia vpravo na červenú funguje v niektorých štátoch USA už roky bez väčších problémov. Avšak tam je na toto pravidlo pripravená infraštruktúra. Križovatky sú väčšinou veľké a prehľadné, cesty sa križujú kolmo. Nevieme si vôbec predstaviť, ako by podobné pravidlo mohlo byť uplatňované v našich podmienkach. Navyše existuje aj individuálne riešenie každej križovatky v podobe zelenej šípky. Takúto zmenu považujeme za zbytočnú a potenciálne nebezpečnú.

Návrh č. 2: § 15 Predchádzanie

Na koniec tretieho odseku má pribudnúť nasledujúca veta: „Pri predchádzaní cyklistu alebo motocykla je vodič povinný zachovať odstup aspoň 1,5 metra od predchádzaného.“ Poslanci síce uznávajú, že dokazovanie dodržanej vzdialenosti nebude vždy jednoduché, podľa ich názoru však takéto ustanovenie bude vodičov motivovať k zvýšenej opatrnosti.

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Zdroj: DVR

Názor AutoMoto.sk

Tomuto návrhu síce určitú logiku uprieť nemožno, ale z hľadiska praxe ho považujeme za rovnako absurdný ako vyššie spomínanú jazdu na červenú. Akonáhle sa niečo objaví v zákone, polícia je povinná prípadný priestupok riešiť. Ako by odstup merali? Odpoveď nepozná ministerstvo vnútra a s najväčšou pravdepodobnosťou ani samotní navrhovatelia. My si zas nevieme predstaviť, ako by sa toto pravidlo dodržiavalo, napríklad na úzkych cestách v centrách miest či na sídliskách, kde stoja autá po oboch stranách ulice. Jediným riešením by bolo zaradiť jednotku a dúfať, že cyklista čoskoro kamsi odbočí.

Návrh č. 3: § 22 Otáčanie a cúvanie

Zdroj: Odkaz_pre_starostu.sk
Zdroj: Odkaz_pre_starostu.sk
Zdroj: Odkaz_pre_starostu.sk
Poslanci navrhujú zmenu v ods. 4 písm. b), ktorý v súčasnosti znie takto:

„Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.“ Podľa ich návrhu by na koniec mala prísť veta: „Otáčať sa smie vždy, s výnimkou prípadu, keď to zakazuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.“

Poslanci argumentujú, že nová úprava uľahčí život vodičom, ktorí sa napríklad nesprávne zaradili pred križovatkou a následne ich čaká dlhá obchádzka. Podľa ich názoru návrh pomôže takýmto vodičom ušetriť čas a palivo.

Názor AutoMoto.sk

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch bodoch ide podľa nás o zbytočnú úpravu. Podľa doterajšieho znenia zákona sa totiž možno otáčať na akejkoľvek križovatke bez semafórov, pokiaľ to nezakazuje dopravná značka. A pokiaľ je na nejakom mieste umiestnená značka Zákaz otáčania, tak zväčša má svoj význam.

Ministerstvo vnútra v tomto prípade navyše upozorňuje, že zákaz otáčania na riadenej križovatke u nás platí od 60. rokov minulého storočia a tomuto pravidlu sa podriaďujú aj stavebno-technické riešenia križovatiek a ich usporiadanie. Semafóry sa používajú na miestach s vysokou intenzitou premávky a častejšími kolíznymi situáciami, preto si nemyslíme, že otáčanie by prispelo k vyššej plynulosti a bezpečnosti premávky. Skôr naopak.

Návrh č. 4: § 15 Predchádzanie

Poslanci navrhujú doplniť § 15 o nový, šiesty odsek v tomto znení:

„Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.“

Droba a Chren si myslia, že vzhľadom na rastúcu intenzitu premávky začínajú byť vhodné aj iné formy prepravy, nielen individuálna. Keďže taxíky považujú za jednu z možných alternatív, ktoré odľahčujú cesty, navrhujú, aby mohli používať aj jazdné pruhy vyhradené pre MHD. Avšak pod podmienkou, že nebudú obmedzovať premávku, napríklad zastavovaním, nastupovaním či vystupovaním osôb.

Názor AutoMoto.sk

Ide o jediný zo štvorice pozmeňovacích návrhov, ktorý považujeme za užitočný a prospešný. No tiež iba za predpokladu, že taxikári sa naučia disciplíne a nebudú brzdiť vozidlá MHD. Chceme však upozorniť predkladateľov na nesprávne zvolené číslo paragrafu. Návrh totiž nie je vhodný do ustanovení o predchádzaní, ale skôr o jazde vo vyhradených jazdných pruhoch, ktorú riešia tri paragrafy pod spoločným názvom Jazda v mimoriadnych prípadoch. Konkrétne ide o § 12.

TIP: Pozrite si všetky aktuálne zmeny v zákonoch!

Diskusia  ()

Video

Diskusia