ikona zrazka chodec auto

Poradca Fyziku otázka prednosti nezaujíma: Auto vs. chodec

Foto: Soňa Zverková

17.10. 2012 9:17 VAŠA TÉMA    Mnohí vodiči zvyknú podceňovať 50-kilometrovú rýchlosť. Čo však napácha pri zrážke s chodcom, jasne dokazuje crash test.

Väčšina vodičov považuje dodržiavanie 50-kilometrovej rýchlosti v meste za skostnatený prežitok a mnohým nestačí ani potichu tolerovaná odchýlka do 60 km/h. Málokto si však uvedomuje katastrofálne dôsledky, ktoré by mohla mať zrážka s chodcom. Už pri týchto rýchlostiach hrozia nechránenému chodcovi vážne zranenia až smrť.

Už pri rýchlosti 50 km/h by chodec zrážku
Už pri rýchlosti 50 km/h by chodec zrážku
Zdroj: Soňa Zverková

Ústav súdneho inžinierstva nám na nedávnych Záchranárskych dňoch v Žiline predviedol, čo sa udeje, keď do chodca narazí vozidlo v rýchlosti 50 a 60 km/h. Jeho zamestnanci pod dohľadom riaditeľa Gustáva Kasanického pri testoch použili figurínu, ktorá zodpovedala 60-kilogramovej žene priemerného vzrastu. Testovací jazdec v ochrannej kombinéze a helme začal brzdiť až v momente nárazu.

Kým neuvidíte, neuveríte

Pri rýchlosti 50 km/h skončila figurína 14,5 metra od miesta nárazu, z čoho veľkú časť preletela vo vzduchu. Zvyšok dráhy sa striedavo odrážala od prednej kapoty vozidla a od vozovky. Ako dokazujú fotografie, chodec by túto zrážku s najväčšou pravdepodobnosťou neprežil. A ak áno, tak s trvalými zdravotnými následkami. Už v momente nárazu totiž figurína vyletela do vzduchu, hlavou rozrazila čelné sklo a následne predviedla niekoľko plnohodnotných premetov. Predok testovacieho auta skončil 11,8 metra od miesta zrážky.

zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
zrazka s chodcom
zrazka s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková
Hoci vzhľadom na rýchlosť celej udalosti je fotka mierne rozmazaná, je jasne vidno, ako hlava figuríny naráža do čelného skla. Aj to, čo po nej zostalo. Foto: Soňa Zverková

Pri rýchlosti zhruba 60 km/h boli dôsledky ešte horšie. Pre chodca aj pre vozidlo. Figurína sa zastavila až 23 metrov od miesta nárazu a predok auta zostal stáť štyri metre pred ňou. V oboch prípadoch by mal veľký problém aj samotný vodič, nakoľko črepy z čelného skla zasypali veľkú časť predných sedadiel.

Vo všeobecnosti platí, že chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a ich šance na prežitie sú minimálne. Šancu prežiť zrážku bez vážnych následkov majú pri rýchlostiach do 30 km/h. Odhady odborníkov sa síce líšia, ale pri zrážke pri rýchlosti 50 km/h neprežije približne polovica chodcov. Pri 60-tke zomierajú traja zo štyroch chodcov a pri vyšších rýchlostiach sú už šance prakticky nulové.

Čo sa deje s chodcom pri rýchlosti zhruba 65 km/h dokazuje nasledujúce video. Vodič na mokrej vozovke núdzovo brzdí, čo dokazujú zablokované kolesá.

Fyziku otázka prednosti nezaujíma

Tento test by sa mal stať výstrahou pre vodičov aj chodcov. Vodiči by si mali uvedomiť, že aj toľko kritizovaná 50-kilometrová rýchlosť môže mať katastrofálne dôsledky na zdravie a život chodca. Fotografie jasne dokumentujú, čo sa v zlomkoch sekundy po náraze udeje.

No rovnako by si mali vstúpiť do svedomia aj chodci. Fyzikálne zákony nezaujíma, kto má či nemá prednosť. Ak sa ako chodec spoliehate na to, že „to auto zastaví”, mali by ste svoj postoj od základu prehodnotiť. Áno, to auto zastaví. Otázka znie: kde? Začína sa obdobie dažďa, snehu a ľadu a s ním aj klzkejšia vozovka. Akonáhle bezhlavo vstúpite do vozovky tesne pred autom, vodič môže mať sebelepšie reflexy, zákony fyziky oklamať nevie.

Pri 60-kilometrovej rýchlosti si zrážku s chodcom
Pri 60-kilometrovej rýchlosti si zrážku s chodcom
Zdroj: Soňa Zverková

Veľké rozdiely v správaní sa možno pozorovať medzi vodičmi a nevodičmi. Chodec-vodič sleduje premávku okom vodiča, to znamená, že má podstatne lepší odhad rýchlosti a vzdialenosti vozidiel. Peší nevodiči však často reagujú bezhlavo a pre chýbajúce skúsenosti zbytočne riskujú. Každý žiak autoškoly potvrdí, že už po prvých jazdách sa ako chodec začal správať úplne inak. Jednoducho získal iný uhol pohľadu.

Chodci sú tiež účastníci cestnej premávky, a to tí najzraniteľnejší. Svoju zraniteľnosť si však zväčša neuvedomujú. Ako dôkaz môžeme považovať takú triviálnosť, akou je oblečenie. Mnohí nosia tmavé oblečenie a v noci prechádzajú cez cestu nedisciplinovane. To, že vidia auto, neznamená, že vodič vidí ich. A pritom v súčasnosti sú v predaji reflexné pásky so suchým zipsom. Stačí pripnúť jednu na každý rukáv a vodič zbadá chodca na vzdialenosť zhruba 150 metrov. V tmavom oblečení ho zazrie na poslednú chvíľu. Ak vôbec.

Počet smrteľných prípadov pri strete auta s chodcom na Slovensku dlhodobo klesá; a to napriek neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy. Najväčšiu zásluhu na tom majú predovšetkým nové technológie použité pri vývoji automobilov a prísnejšie testy EuroNCAP. Snaha o získanie plného počtu hviezdičiek núti výrobcov integrovať do áut špeciálne zóny, ktoré zmierňujú následky v prípade zrážky s chodcom:

Dopravné nehody s usmrtením chodca
Rok
Počet
nehôd
Usmrtené osoby
Celkom
z toho chodci
1996
75 726
616
198
1997
64 977
788
268
1998
57 532
819
252
1999
55 683
647
194
2000
50 932
628
193
2001
57 258
614
193
2002
57 060
610
191
2003
60 304
645
195
2004
61 233
603
196
2005
59 991
560
157
2006
62 040
579
194
2007
61 071
627
208
2008
59 008
558
184
2009
25 989
347
104
2010
21 611
345
113
2011
15 001
324
75
2012 *
6 459
139
31
* 1. polrok, Zdroj: PZ SR

Neznalosť zákona neospravedlňuje

A nejde len o to. Drvivá väčšina chodcov si neuvedomuje ani to, že sú účastníkmi cestnej premávky. Preto pre nich platí zákon o premávke, ktorý však neprináša len práva, ale aj povinnosti. A to minimum, čo sú chodci povinní urobiť, je prečítať a zapamätať si aspoň tie ustanovenia, ktoré sa ich týkajú. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Nikoho.

Chodci v zákone o premávke

§ 2, ods. 2, písm. f)

Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

§ 52

(1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

§ 53

(1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Zdroj: Soňa Zverková

Video

Diskusia