ikona znamka

Poradca Elektronické diaľničné známky už o dva roky

Foto: archiv

16.8. 2013 16:56 Už o dva roky by mali súčasné diaľničné známky nahradiť elektronické. Podľa ministerstva dopravy je totiž terajší systém neudržateľný.

Ministerstvo dopravy predložilo na pripomienkové konanie nový zákon, ktorý zavádza elektronickú diaľničnú známku. Jeho cieľom je postupne úplne nahradiť tradičnú samolepku. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2015, no ustanovenia o elektronickom systéme začnú platiť o mesiac skôr, nakoľko vtedy sa začína predaj známok na nasledujúci kalendárny rok.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Podľa ministerstva súčasný systém u nás funguje od roku 1996, avšak vzhľadom na neustály rast počtu vozidiel je z dlhodobého hľadiska neudržateľný a prekonaný. Čoraz hustejšia premávka na diaľniciach komplikuje kontrolu, nakoľko polícia môže známku overiť iba vizuálne. Ministerstvo predpokladá, že zavedením elektronickej známky sa zníži počet krádeží nálepiek a obmedzí sa aj falšovanie.

Prichádza objektívna zodpovednosť

Elektronické známky budú mať rovnakú platnosť ako dnes, čiže budeme mať ročnú, mesačnú a 10-dňovú. Zákon umožňuje používať obidve formy známok, čiže nálepku alebo elektronickú známku. Rozdiel bude iba v cenách, nakoľko oproti súčasnosti, keď sa ceny menili každé dva až tri roky, známky budú zdražovať alebo zlacňovať každý rok. Zmena sa bude vypočítavať podľa inflácie a nová cena začne platiť vždy od 1. januára.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Dôležitou zmenou je zavedenie objektívnej zodpovednosti majiteľa vozidla. Podľa zákona ak za nezaplatenie známky preukázateľne nie je zodpovedný vodič, okresný súd posiela platobný rozkaz majiteľovi resp. prevádzkovateľovi vozidla. Pokuty za priestupky sa pohybujú v rozpätí od 50 do 200 eur, pokiaľ sa však majiteľ auta dopustí správneho deliktu, pokuta dosiahne 300 eur. Ak sa delikt zopakuje v priebehu jedného roka od predchádzajúcej pokuty, finančný postih sa zvýši na 400 eur. Prevádzkovateľ vozidla môže podať odpor proti pokute, avšak ak v lehote na jeho podanie zaplatí dve tretiny pokuty, zvyšok sa odpustí. Pokuta sa platí iba na bankový účet, zákon vylučuje platbu v hotovosti.

Kontroly na mieste aj kamerami

Kontrolu budú vykonávať nielen policajti, ale aj kamerové systémy a mobilné kontrolné jednotky. V prípade cestnej kontroly majú policajti právo zakázať jazdu a použiť technické prostriedky, ktoré ďalšiu jazdu znemožnia.

Zákon pozná aj výnimky povinnosti platiť diaľničnú známku. Okrem ozbrojených zložiek či vozidiel záchranného systému sú oslobodené aj zdravotne postihnuté osoby, ktoré vlastnia parkovací preukaz ZŤP. Rovnako nemusia platiť ani ich asistenti, za predpokladu, že ide o ľudí zaregistrovaných na príslušných úradoch. Na jeden parkovací preukaz je však možné zaregistrovať len jedno vozidlo.

Diskusia  ()

Video

Diskusia