Kedy treba spozornieť?

Zoxidovaný držiak batérie.
Zdroj: Shutterstock

Autobatéria sa môže poškodiť aj mechanicky, ako následok dopravnej nehody, neodbornou manipuláciou, alebo v dôsledku výrobnej vady. V tomto prípade je možné pozorovať oxidáciu prevažne na priľahlých kovových častiach, ktorá vzniká únikom výparov elektrolitu. Tak ako aj iné súčasti motorového vozidla, aj túto by sme mali z času na čas vizuálne skontrolovať. V niektorých prípadoch býva však tak nešťastne umiestnená, že nie je jednoduché sa k nej dostať.

Končiaca životnosť akumulátora sa prejaví hlavne v zimnom období. Je to logické, pretože chlad ovplyvňuje okrem iného hustotu elektrolitovej náplne batérie a tým klesá aj jej kapacita, ktorá je potrebná na uvedenie motora do chodu, prostredníctvom štartéru. Všetky pohyblivé časti motora, ako aj jeho náplne, sú v dôsledku nízkych teplôt stuhnutejšie a teda kladú aj väčší odpor a nároky. Preto je stav a vek autobatérie rozhodujúci.

Štartovanie nám najviac napovie o tom, v akej kondícii sa náš akumulátor nachádza. Ak počujeme, že roztočenie motora je pomalé a ťažkopádne, pravdepodobne je príčinou nedostatočná kapacita. Nemusí to však hneď znamenať, že je potrebná jej okamžitá výmena. Ak jazdíte prevažne iba krátke trasy, batéria nemá šancu sa počas prevádzky naplno dobiť a môže nastať táto situácia. Je prospešné, ak ju aspoň raz do roka nabijeme, hlavne pred zimou.