V krajinách EÚ vlani zahynulo pri cestných dopravných nehodách približne 18 800 ľudí. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK) s odkazom na predbežné údaje týkajúce sa smrteľných dopravných nehôd v Únii za rok 2020. Komisia spresnila, že v porovnaní s rokom 2019 ide o bezprecedentný medziročný pokles obetí dopravných nehôd o 17 percent. To znamená, že vlani prišlo na cestách v EÚ o život takmer o 4 000 ľudí menej než rok predtým. Na počet smrteľných dopravných nehôd mal jasný, aj keď nemerateľný vplyv nižší objem dopravy v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Slovensko sa s počtom 45 obetí na milión obyvateľov ocitlo spolu s Estónskom na 15. priečke v 27-člennej EÚ a s deväťpercentným ročným poklesom obetí voči roku 2019. Oproti stavu z roku 2010 však Slovensko zaznamenalo až 33-percentný pokles počtu obetí cestných nehôd.

V priemere EÚ sa za predchádzajúce desaťročie, od roku 2010 do roku 2020, počet úmrtí na cestách znížil o 36 percent. To znamená, že sa nepodrilo dosiahnuť cieľ stanovený na toto desaťročie - pokles počtu úmrtí o 50 percent. Avšak s počtom 42 úmrtí cestných nehôd na milión obyvateľov EÚ zostáva kontinentom s najbezpečnejšími cestami na svete. Celosvetový priemer predstavuje viac ako 180 úmrtí na milión obyvateľov.

Osemnásť členských štátov EÚ vlani zaznamenalo najnižší počet obetí nehôd. K najväčšiemu poklesu (o 20 percent a viac) došlo v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Španielsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, na Malte a v Slovinsku. Päť členských štátov (Estónsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko a Fínsko) naopak zaznamenalo nárast počtu úmrtí na cestách. Krajinou s najbezpečnejšími cestami zostalo aj vlani Švédsko (18 úmrtí na milión obyvateľov), smutné rekordy naopak zaregistrovali najmä krajiny strednej a východnej Európy: Rumunsko (85), Lotyšsko (74), Bulharsko (67), Poľsko (65), Litva (63) a Chorvátsko (58).

Prieskum EK zároveň naznačil, že počas trvania pandémie koronakrízy výrazný nárast popularity zaznamenala cyklistika v mestách, čo môže mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a zmenu klímy. Tento fenomén ale prináša aj nové výzvy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, lebo na úrovni EÚ približne 70 percent smrteľných dopravných nehôd v mestských oblastiach bolo na úkor chodcov, motocyklistov a cyklistov.