Návrh má riešiť nedostatok vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE a DE, ktorých potrebujú policajné, hasičské zložky či záchranári.

Ministerstvu obrany (MO) SR aj Ministerstvu vnútra (MV) SR chýbajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh, ako ani civilní alebo štátni zamestnanci nemôžu podľa poslancov vzhľadom na plnenie služobných úloh absolvovať autoškolu na vlastné náklady.

Školenie a výcvik inštruktorov autoškôl oboch rezortov sa bude po novom realizovať v ich vlastnej pôsobnosti. Autoškoly majú podliehať štandardnej kontrole zo strany ministerstva dopravy. Dosiahnuť sa má efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti viazania finančných prostriedkov, a tým aj vyškolenie vodičov.

Prevádzkovateľ autoškoly bude po novom povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik "podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov". Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením bude po novom neplatné. Zmenou sa majú eliminovať vodiči, ktorí z dôvodu nedostatočného vodičského výcviku ohrozujú seba a iných účastníkov cestnej premávky.