výfuk auta

Zaujímavosti Zakázať starším naftovým vozidlám vjazd do mesta bola chyba, tvrdia to nemeckí vedci

Foto: getty images

24.11. 16:00 Obmedzenia týkajúce sa starších naftových vozidiel a ich vjazdu do mesta neprinášajú žiadne výsledky. Ich zavedenie bolo podľa Nemcov nezmysel.

Dlhodobé sledovanie znečistenia ovzdušia v nemeckých mestách potvrdilo zaujímavý fakt. Na podiel oxidov dusíka v ovzduší nemajú staré naftové automobily takmer žiadny vplyv. Toto nové zistenie je však v rozpore so starými tvrdeniami, o ktorých je stále presvedčených množstvo vodičov.

Po niekoľkých rokoch honby na naftové motory a ich postupnom vyraďovaní z ponuky niektorých automobiliek sa začína ukazovať, že nemusia byť natoľko škodlivé. Vedci z nemeckého centra pre automobilový výskum (CAR)  v spolupráci s univerzitou Duisburg-Essen spravili výskum, ktorý sa zaoberal výsledkami dlhodobého sledovania emisií v nemeckých mestách. Počas štúdie sa však zamerali hlavne na oxidy dusíka, ktoré spôsobili aj veľmi známu kauzu Dieselgate.

Aj keď meranie emisií neprebiehalo len v jednom meste, hlavným bodom sa stal Stuttgart, ktorý je v Nemecku najznečistenejším mestom. Ten momentálne vykazuje koncentráciu oxidov dusíka 71 mg NOx na meter kubický a podľa organizácie CAR je v tomto meste podiel starých naftových vozidiel spĺňajúcich normy Euro 1 až Euro 5 len 16%.

O niečo lepšie je na tom Kolín s koncentráciou 59 mg NOx na m3, kde sa nachádza 17,9 % starých naftových áut a tesne za ním je aj Hamburg s 18,5 % starých naftových áut, kde je koncentrácia 55 mg na meter kubický. Na druhej strane, je tu mesto Lübeck, kde tvoria takmer tretinu vozidiel naftové autá, pričom z týchto 30 % nespĺňa  vyššiu normu ako Euro 5. Merania koncentrácie oxidov dusíka tu však ukázali dlhodobé výsledky len 26 mg NOx na m3.

Meranie emisií v nemeckých mestách potvrdilo, že staré naftové vozidlá nemajú vplyv na obsah vypustených oxidov dusíka.
Meranie emisií v nemeckých mestách potvrdilo, že staré naftové vozidlá nemajú vplyv na obsah vypustených oxidov dusíka.
Zdroj: getty images

Táto ďalšia aféra dostala názov Diesellüge, čo vo voľnom preklade znamená “Naftové klamstvo”. Do výzkumu sa zapojila aj nemecká odborná obec, ktorá odobrila zistenia organizácie CAR. Nemecká Akadémia vied Leopoldina taktiež dáva za pravdu najnovším zisteniam organizácie CAR a taktiež odobrila aj merania ADAC, ktorý zisťoval reálne emisie NOx naftových áut v reálnej premávke. Merania spoločnosti ADAC ukázali, že priemerné emisie oxidov dusíka nových naftových áut sú 26 mg NOx na jeden kilometer. Aktuálna norma dovoľuje maximálne 168 mg NOx na jeden kilometer, čo je obrovská rezerva.

Zástupcovia Akadémie vied v Nemecku sa tak prikláňajú k názoru, že prínos najnovších emisných noriem je citeľný, no odmietajú tvrdenia o tom, že zakázať vjazd starších naftových vozidiel je riešením na zlepšenie ovzdušia nemeckých miest.

Diskusia  ()

Video

Diskusia