Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj z dôvodu odhlásenia vozidla z evidencie alebo jeho predaja. Vo všetkých prípadoch môžete podať výpoveď PZP cez internet. Vyplníte vaše osobné údaje, ŠPZ vozidla, číslo poistnej zmluvy a dôvod podania výpovede. 

Zmluvu môžete vypovedať aj v prípade, ak vám poisťovňa navýšila poistné

Je vaše povinné zmluvné poistenie na budúci rok drahšie? Ak nie ste s výškou poistného spokojný, podajte výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia. Stihnúť to však musíte 6 týždňov pred koncom platnosti zmluvy. Poisťovňa je povinná informovať vás o výške poistného na budúci rok ešte pred týmto termínom.

Aj keď osobná návšteva pobočky pri podaní výpovede nie je potrebná, poisťovňa môže žiadať doručenie výpovede poštou. Po vyplnení online formuláru vám odporúčame výpoveď podpísať a doručiť poštou na adresu poisťovne.