Prieskumy a štúdie sú v automobilovom priemysle dôležité, o to viac, keď sa porovnávajú údaje z celého sveta. Tento prieskum vykonaný pod záštitou World Economic Forum je o niečo zaujímavejší, pretože sa týka ciest z celého sveta. Keďže sme v Európe, zaujíma nás predovšetkým kvalita tejto konkrétnej infraštruktúry. Slovensko sa v globálnom meradle umiestnilo na 72. mieste z celkovo 141 krajín. V rámci európskeho rebríčka zastáva Slovensko 27. miesto z celkovo 40 krajín.

Kvalita ciest v Európe.
Zdroj: World Economic Forum

Mapa obrazená vyššie poskytuje široký prehľad o kvalite ciest. Jasne vidno aj rozdiely medzi východnými a západnými krajinami. Mnoho bývalých sovietskych štátov a krajín vo východnej Európe má skóre pod 4 body, rovnako sme na tom aj my. Najlepšie cesty v Európe má Holandsko, po ňom nasleduje Švajčiarsko. Globálne je na tom lepšie už len Singapur. Na opačnej strane rebríčka sa umiestnila Bosna a Hercegovina a Moldavsko. 

Takto vyzerá hodnotenie európskych ciest vo forme zoznamu.
Zdroj: The Global Economy

Údaje pre túto mapu pochádzajú zo správy o globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra za rok 2019, ktoré posudzovalo 141 krajín. Niektoré z týchto hodnotení sú výsledkom prieskumu názorov popredných ľudí v rôznych odvetviach. Celkovo odpovedalo 12 987 pracovníkov na 78 otázok, ktoré mali zhodnotiť situáciu v jednotlivých oblastiach na úrovni štátu. Jedna z týchto otázok bola "Aká je vo vašej krajine kvalita cestnej infraštruktúry?" Hodnotiť mohli od 1 (extrémne zlé) až po 7 bodov (extrémne dobré).