Dňa 9. februára 1846 sa pred 175 rokmi narodil Wilhelm Maybach v Heilbronne. Druhý najstarší syn tesára bude formovať vývoj automobilu. To platí najmä pre etapu jeho života, počas ktorej bol spolupútníkom Gottlieba Daimlera až do jeho smrti v roku 1900. Maybach je mimoriadne technicky nadaný. Jeho vynálezy prispievajú v značnej miere k pretaveniu vizionárskych nápadov Daimlera v oblasti motorizovanej mobility s rozličnými dopravnými prostriedkami do reality. Dnes žije jeho meno aj naďalej v značke Mercedes-Maybach.

Wilhelm Maybach oslavuje 175. výročie.
Zdroj: Merc

Augustus Wilhelm Maybach, ako znie celé meno nadaného mladíka, prichádza v Heilbronne na svet ako druhý najstarší syn tesára Carla Maybacha. Začiatkom 50. rokov 19. storočia sa rodina sťahuje do Stuttgartu. Maybach tam zažíva ťažké rany osudu - v roku 1854 zomiera jeho matka a o ďalšie dva roky stráca Maybach aj svojho otca. Rodinní priatelia sa pokúšali sirotu zabezpečiť aj prostredníctvom inzerátu v novinách Stuttgarter Anzeiger z dňa 20. marca 1856. Wilhelma Maybacha prijme cirkevný zbor v Reutlingene, ktorý založil evanjelický teológ Gustav Werner spolu s manželkou, pani Albertine. Súčasťou cirkevného zboru sú takzvané záchranné zariadenia pre siroty, školy a továrne.

Od cukrára po konštruktéra

Wilhelm Maybach sa mal v cirkevnom zbore najskôr vyučiť za pekára a cukrára. Farár Werner však videl v chlapcovi obrovské technické nadanie a povzbudzoval ho v ňom. A tak sa Maybach začína v roku 1861 vzdelávať v kresliarni v továrni na stroje a na mestskej škole navštevuje kurzy fyziky a kreslenia voľnou rukou, neskôr na strednej škole navštevuje kurzy matematiky. Pred vstupom do profesijného života sa ešte učí po anglicky a francúzsky. V roku 1863 najme Gustav Werner 29-ročného inžiniera Gottlieba Daimlera ako inšpektora spojených dielní cirkevného zboru.

Daimlerova práca v Reutlingene predstavuje začiatok plodného partnerstva. Inšpektor dielne si všimol Maybachove schopnosti. Je teda logické, že mladý konštruktér nasleduje v septembri 1869 Daimlera, ktorý sa stáva členom predstavenstva spoločnosti Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe. Maybach v rámci tejto spoločnosti pracuje v konštrukčnej kancelárii. Ďalšia zmena zamestnania i prostredia prichádza v prípade oboch v roku 1872: Daimler sa stáva členom predstavenstva spoločnosti Gasmotoren-Fabrik Deutz AG. Spoločnosť bola založená ako akciová spoločnosť v tom istom roku Nicolausom Augustom Ottom a podnikateľskými rodinami Langen a Pfeiffer.

Wilhelm Maybach oslavuje 175. výročie.
Zdroj: Mercedes-Benz Cars, Daimler Global MediaSite

 

Maybach opäť sprevádza Daimlera a v roku 1873 sa stáva vedúcim oddelenia konštrukcie spoločnosti Deutz. Jeho úlohou je pripraviť Ottov štvortaktný motor na výrobu. Už v roku 1875 robí pokusy s tekutým palivom na upravenom parnom motore. Z poverenia spoločnosti Deutz cestuje Maybach v roku 1876 do Spojených štátov amerických. Prostredníctvom svojho staršieho brata sa mu pritom podarí nadviazať kontakt so spoločnosťou na výrobu klavírov Steinway & Sons. V roku 1888 začína byť Gottlieb Daimler spolu so Steinwayom aktívny na severoamerickom trhu.