Zdroj: Mercedes-Benz

Bez volantu

Prvé patentované automobily sveta, či už išlo o produkty Carla Benza (1886) alebo Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha (1889), neboli vôbec vybavené volantom. Vtedy sa na zmenu smeru používala jednoduchá páka prebratá z konských vozov. Podľa toho, či ste ju ťahali doprava alebo doľava, vozidlo menilo smer.