Deväťdesiat percent plastov, ktoré používame, končí na skládkach alebo v oceánoch. Škótska spoločnosť MacRebur vyvinula postup na premenu plastového odpadu na materiál, ktorý môže nahradiť časť bituménu, ktorý sa používa pri príprave asfaltu. Bitumén sa získava rafináciou ropy, pričom ide o čiernu, viskóznu a lepkavú kvapalinu, ktorá na seba viaže materiály ako kameň a piesok a vďaka tomu vytvára asfalt. 

Spoločnosť prišla na to, že môžu premeniť plastový odpad z domácností a priemyslu na povrch vozoviek. Pri ich procese sa využívajú spoločné vlastnosti plastu a bitúmenu, pretože bitúmen má rovnaký pôvod ako plast. Podľa riaditeľa spoločnosti sú plastové cesty MacRebour stabilnejšie ako klasické cesty a neuvoľňujú do životného prostredia drobné čiastočky ako asfalt.

Ilustračná foto.
Zdroj: MacRebur

Plastové cesty MacRebour sa už používajú na mnohých miestach po celom svete (Spojené kráľovstvo, Bahrajn, Austrália ...) a často ako aj súkromné ​​cesty a parkoviská. Plastový povrch MacRebour sa dokonca používa aj na závodné a letiskové dráhy. Spoločnosť tvrdí, že plastové cesty vydržia dlhšie a majú menej trhlín ako tie, ktoré sú vyrobené z konvenčného asfaltu. To je ale odvážne tvrdenie, pretože zatiaľ chýbajú údaje ktoré by hodnotili cesty z dlhodobého hľadiska. Vo väčšine krajín sa totiž podobné technológie používajú menej ako sedem rokov, takže nemôžeme tvrdiť, že vydržia dvakrát dlhšie, keď sú stále na svojom počiatku. 

Zjavnou výhodou je fakt, že pri týchto cestách sa využíva plast. Podobné projekty sa rozbiehajú alebo už rozbehli aj na Slovensku. "Životnosť takýchto povrchov je dlhšia ako pri bežných cestách. V zmesi sa nachádza 10 % recyklovaného plastu, ktorý pochádza väčšinou z plastového komunálneho a priemyselného odpadu. Pridávaním recyklovaných plastov do asfaltových ciest nezvyšujeme len kvalitu a životnosť takto zhotovených asfaltových povrchov, ale zároveň dokážeme zhodnotiť plastový odpad, ktorý by inak skončil na skládkach, spaľovniach alebo v mori," uviedol konateľ spoločnosti VIAKORP Ján Bohovic.

Technológia začlenenia odpadového plastu do povrchového materiálu síce existuje, ale kým sa stane akýmsi štandardom, ubehne ešte veľa rokov. Napriek tomu, že sa v niektorých krajinách používa takmer na dennej báze, v iných štátoch je stále len na začiatku. Avšak vzhľadom na to, že sa recykluje iba 9 % z 350 miliónov ton plastov, ktoré ľudia každoročne vyprodukujú, obhajcovia technológie ju považujú za jednu z reálne účinných stratégií, ktoré môžu pomôcť ľuďom redukovať objemné spotreby odpadov a naučiť sa jednoduchému postupu - obmedziť, znova použiť, recyklovať.