Žiadna politika

Rolls-Royce.
Zdroj: Rolls-Royce

Spoločnosť má oddelenie pre politické záležitosti, ktoré má na starosti lobing. Na toto oddelenie sa musí obrátiť každý zamestnanec, ak chce, aby sa názov firmy spájal s verejným problémom. Rolls-Royce však takmer nikdy nezaujme stanovisko ku kontroverzným politickým otázkam. Zamestnancí síce môžu vyjadriť svoj názor, ale iba ako súkromné osoby, nesmú ho spájať s názvom spoločnosti.