Mercedes-Benz: zlúčenie spoločnosti a obchodnej značky v roku 1926

Fúziou spoločností DMG a Benz & Cie. do spoločnosti Daimler-Benz AG sa zlučujú aj ich obchodné značky: od leta 1926 je trojcípa hviezda spoločnosti DMG orámovaná vavrínovým vencom spoločnosti Benz – a od tej doby zdobí každý Mercedes-Benz, napríklad v maske chladiča, na kapote motora, na volante či diskoch. S úspechom novej automobilovej značky si toto synonymum technologickej inovácie, umenia inžinierov a dizajnu definujúceho značku získalo významné uznanie a vyžarovanie po celom svete.

Nápis Benz obklopený vavrínovým vencom, patentovaný 6. augusta 1909 spoločnosťou Benz & Cie. ako obchodná značka na cisárskom patentovom úrade.
Zdroj: Mercedes-Benz

História hviezdy a vavrínového venca siaha do minulého storočia. Už v roku 1899 používa rakúsky obchodník Emil Jellinek žijúci v rakúskom meste Baden, ako aj vo francúzskom Nice, pri vozidlách značky DMG meno svojej dcéry Mercédès, ktoré má predstavovať pseudonym pre tím a vodiča. O niečo neskôr sa názov Mercedes stáva označením produktu pre vozidlá, ktoré si Jellinek objednáva od spoločnosti DMG. 26. septembra 1902 sa tento názov zaznamenáva ako ochranná známka.

Po pojme nasleduje charakteristický symbol: Paul a Adolf Daimler, synovia automobilového priekopníka Gottlieba Daimlera, ktorý zomrel v marci 1900, spomínajú, ako ich otec doplnil na pohľadnicu s ich rodinným domom hviezdu. Spoločnosť DMG sa chopí tejto myšlienky a žiada o ochranu úžitkového vzoru trojrozmernej reprezentácie symbolu, ktorý navrhol Adolf Daimler osobne.

Logo Mercedes so štyrmi malými hviezdami v kruhu, 1916.
Zdroj: Mercedes-Benz

Trojcípa hviezda má symbolizovať víziu Gottlieba Daimlera, motorizáciu „na zemi, na vode a vo vzduchu“. 24. júna 1909 si spoločnosť DMG nechala na cisárskom patentovom úrade patentovať charakteristickú hviezdu Mercedes ako obchodnú značku.

Nezávisle od toho si konkurenčná spoločnosť Benz & Cie. 6. augusta 1909 prihlasuje ako obchodnú značku nápis „Benz“, ktorý je orámovaný vavrínovým vencom. V októbri 1910 bola táto značka zaznamenaná do registra patentovaných značiek. Vavrínový veniec – namiesto dovtedy používaného ozubeného kolesa – má otvorene poukazovať na dôležité víťazstvá mannheimskej spoločnosti v motoristickom športe.

Od zlata k striebru: registrované ochranné známky spoločností Daimler-Motoren-Gesellschaft a Benz & Cie. z roku 1909 (horný rad), upravená hviezda Mercedes Stern z roku 1916 a nová obchodná značka Mercedes-Benz z roku 1926. Verzia hviezdy v kruhu registrovaná v roku 1921 zodpovedá neskoršej podobe štylizovanej ochrannej známky Mercedes-Benz.
Zdroj: Mercedes-Benz

Fakt, že obaja výrobcovia registrujú svoje nové obchodné značky v ten istý rok, v retrospektíve pripomína paralelu k roku 1886. Vtedy totiž prichádza Carl Benz a o niečo neskôr aj Gottlieb Daimler na nový vynález, automobily poháňané spaľovacími motormi s rýchlym chodom.