V ankete TREND Barometer sa ekonomický týždenník pýtal respondentov, či považujú zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom v EÚ od roku 2035 za správny. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 16. marca 2023 a pondelkom 20. marca 2023 celkovo 77 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

44 % Rozhodne nie

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Výsledok zelenej vedecky nepodloženej ideologickej agendy, ktorý ekonomicky vráti kontinent 40 rokov naspäť a ľuďom zníži komfort života.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Vplyv na životné prostredie by malo obmedzenie plavieb veľkých nákladných lodí. Napríklad britský denník Daily Mail uverejnil alarmujúce tvrdenie, že 16 najväčších lodí na svete produkuje viac znečistenia, ako všetky autá na celom svete.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Vecne správne rozhodnutie (ochrana životného prostredia) - opäť, žiaľ, nekorešponduje s realitou (neuvážene kroky, nekonzultované s väčšinou relevantných partnerov). Výsledkom je zmätok. Také typické pre dnešné časy...

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

V Európe ostali dve silné priemyselné odvetvia v globálnom konkurenčnom boji a to automotive a chémia. Týmto krokom sa jednej tradičnej nohy priemyslu vzdávame, resp. ju oslabujeme v prospech Ázie či Ameriky. Zároveň automobilkám dávame signál, že nemajú investovať do výskumu a vývoja efektívnejších spaľovacích motorov ale kombinovaných pohonných jednotiek. Zloženie automobilov dáva v mestských oblastiach určite zmysel navyšovať o vyššiu mieru elektromobilov. Diaľková doprava sa zase môže zvýšiť o vodíkový pohon. Každá z alternatív ale má svoje úskalia a sústrediť sa vývojovo iba na jeden druh pohonu nie je správne rozhodnutie. Najmä ak to nie je globálna iniciatíva, ale týka sa iba Európy.

Igor Choma, predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava

Ukončenie výroby áut so spaľovacími motormi je určite len otázkou času. Avšak na úplné zrušenie výroby áut so spaľovacími motormi od roku 2035 ešte nie sme v Európe pripravení. Ak hovoríme o dôvodoch kvôli ochrane životného prostredia, tak aj výroba elektromobilov zanecháva silnú uhlíkovú stopu najmä pri ťažbe a spracovávaní surovín potrebných pre výrobu batérií. Rozumnejšou cestou sa javí vývoj syntetických palív pre spaľovacie motory s minimálnym ekodopadom..

Erik  Baťalík, CEO, REINS - First iBuyer in Slovakia

Tento zákaz nepovažujem za správny, keďže vytvára viac otázok ako odpovedí. Otázny je najmä zmysel tohto opatrenia z ekologického pohľadu, teda či je výroba elektromobilov naozaj taká ekologická a či nezaťažuje životné prostredie viac ako výroba bežných áut. Tiež platí, že elektromobily sú výrazne drahšie, čo bude viesť k rozširovaniu priepasti medzi ľuďmi, ktorí si to môžu a nemôžu dovoliť. A je to aj politická otázka, keďže ani Európa sa v tomto úplne nezhoduje. Aj keby platil opak, je otázne, či toto rozhodnutie bude mať aj celosvetový ekologický vplyv, keďže Európa nenašla zhodu s globálnymi hráčmi ako Amerika, Čína a India.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Takéto návrhy patrili do plánov rozvoja národného hospodárstva za komunistickej éry. V slobodnom  hospodárstve nemajú čo hľadať. Je to nezmyselný návrh.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.

Spaľovací motor je už veľmi zrelá a vyspelá technológia, je aj ekologická. Jej opustenie znamená zastavenie jej ďalšieho vývoja, pritom vo svete bude po spaľovacích motoroch dopyt stále, strata mnohomiliardových investícií do minulého vývoja. Je pochybné, že jej zákaz sa akokoľvek prejaví na klíme, preto celé toto rozhodovanie je ďaleko od "evidence based".

Petr Bláha, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Duslo, a.s.

Považujem to za úplný nezmysel ktorý povedie len k zvýšeniu priemerného veku vozového parku, k zásadnému zhoršeniu mobility obyvateľstva, rovnako ako k tomu, že početná časť populácie si nebude môcť dovoliť vlastniť auto na nefosílne palivo a vzhľadom na nevybudovanú infraštruktúru pre elektromobilitu či inú dostupnú verziu (vodík ) je tento termín nereálny a nesplniteľný.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Považujem to za totálnu hlúposť.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Kým nebudeme mať seriózne a udržateľné alternatívy, je tento návrh scestný.

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu

Nie je v silách priemyslu realizovať prechod zo spaľovacích motorov na elektropohony tak, aby neutrpela ekonomika vyspelých krajín EÚ.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 

Neverím v dlhodobú životnosť a perspektívu áut s alternatívnym pohonom minimálne do uvedeného dátumu.

Milan Hrbek, advokát, partner, Černejová & Hrbek

Neexistuje žiadna adekvátna náhrada.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Najprv nech EÚ zruší námorné lode a lietadlá, ktoré ničia životné prostredie v oveľa vyššom pomere ako auta. Naozaj toto má teraz v týchto pohnutých časoch riešiť europarlament ? Ale asi je potrebné zakrývať prešľapy, ktoré sa tam páchajú . Nie som proti elektromobilite, ale naozaj to Európa zvládne s elektrinou pre tieto vozidlá? Najprv je potrebná infraštruktúra, to vie aj malý školáčik. Rozmýšľa tam niekto?

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Načo zakazovať, keď sa spaľovacie motory ohľadom emisií zlepšujú? Naviac zákaz, ako aj prechod na elektromobily, má viacero nepriaznivých dôsledkov.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Lepšie je motivovať a podporiť ekologickejší pohon, ako zakazovať spaľovacie motory.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Jednoducho na to nie je žiadny rozumný dôvod. Neomarxistické pokusy o sociálne inžinierstvo privedú Európu do záhuby. Trh - ak pri tom nebudú politici zavadzať - vyrieši, či budú mať dopravné prostriedky spaľovací motor či iný pohon. Veď, napríklad,  pred sto rokmi (ani neskôr) v žiadnej krajine neprijali zákon zakazujúci konské povozy...

Dennis Fino, CEO, Barney Studio   

Je to skoro. Cesta nie je vo vyčleňovaní motorových vozidiel, ale v postupnom odovzdávaní štafety smerom k  alternatívnym vozidlám – napr. elektrickým.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer

Ide o zásadne chybné rozhodnutie, kedy sme si našli obetného baránka tam, kde v skutočnosti nie je! Európa si strieľa vlastný gól, ktorý ju bude dlho bolieť. Kto len trochu cestuje po svete, má otvorené oči, vie a videl. Green deal je mantra odtrhnutá od reality, vytvorená v teplej kancelárii s krásnym výhľadom v Bruseli. Pravda a bežný život ide úplne inak. V Ázii si mädlia ruky a smejú sa nám.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Európa sama v tejto veci svet nezachráni. Je určite potrebné niekde začať, ale na takú zásadnú vec, akou je zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom je, podľa môjho názoru potrebný širší konsenzus.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

EU vytvára len 9 % z celosvetovej produkcie CO2. Dopad tohto zákazu na životné prostredie bude minimálny, ale ekonomicky to bude katastrofa. Okrem toho uhlíková stopa pri výrobe elektromobilov je vyššia ako pri produkcii áut so spaľovacím motorom, ale o tom sa veľmi nehovorí.

Milan  Černák, managing partner,  RSM SK, s.r.o., Bratislava

Elektromobily síce majú nulové emisie počas používania, ale ak zohľadníme uhlíkovú stopu celého životného cyklu elektromobilu vrátane výroby a ekologickej likvidácie batérií, vychádza auto s bežným spaľovacím motorom ako ekologickejšie. To potvrdzujú viaceré štúdie.

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker

Bez adekvátneho riešenia elektromobility v kontexte nabíjacích staníc a bez ekologického spôsobu likvidácie batérií z elektromobilov nie je efektívne ani rozumné hurá systémom presadzovať zákaz predaja vozidiel na fosílne palivá. Takýmto zákazom získame milióny vozidiel, ktoré budú ich majitelia udržiavať pri živote roky a ich negatívny vplyv na životné prostredie bude o to výraznejší ako je tomu dnes.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Ak zničíme ekonomiku EÚ, svet tým nezachránime. V tejto súvislosti je možné parafrázovať výrok z právnej vedy týkajúci sa demokracie: "EÚ nemusí spáchať samovraždu, aby potvrdila svoju progresívnosť".

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Ján Majerský, managing director, Proma

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ  MH Teplárenský holding

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.