O samostatne jazdiacich automobiloch sa hovorí dlho a postupne sa táto myšlienka zdá byť čoraz reálnejšia. Umožnil to najmä veľký pokrok na poli technológií. Napriek tomu je veľmi neisté, kedy dôjde k rozšíreniu takýchto modelov. Okrem nedokonalostí počítačom ovládaných vozidiel je veľkým problémom legislatíva a úroveň zodpovednosti v prípade nejakého zlyhania. A do hry vstupujú tiež nemenej dôležité etické otázky.

Podľa mnohých názorov sú dnes samotné technológie tou menšou prekážkou. Viaceré dnes komerčne dostupné autá majú naozaj slušné schopnosti, čo v praxi viackrát dokázali. Plne autonómna jazda nie je žiadne sci-fi. Nasledujúce video ukazuje, ako ju zvláda Tesla. Dvojminútový spot zachytáva v zrýchlenom móde prevažne diaľničný presun celkom bez zásahu vodiča. Obsahoval aj viaceré križovatky, no vďaka dobrému dopravnému značeniu tu elektromobil nemal v bežnej premávke žiaden zjavný problém.

Zdroj: Marek Pokrývka