Čo to pre vodičov znamená v praxi? Políciu už nebude potrebné volať ku škodovým udalostiam, pri ktorých došlo iba ku škode na vozidle, ktorá nepresiahla sumu 3 990 eur.  

Novela má odbremeniť políciu od administrácie, zjednodušiť proces riešenia škodovej udalosti a zabrániť blokovaniu premávky na ceste. Poisťovne budú v plnej miere akceptovať vyplnený a podpísaný protokol o nehode, ktoré by mal mať každý vodič vo vozidle. Tlačivo vám poisťovňa poskytne automaticky, keď si uzatvoríte poistenie auta.  

Pokiaľ sa účastníci škodovej udalosti nedohodnú na vinníkovi, je potrebné kontaktovať políciu. Rovnako tak musíte urobiť aj v prípade, že dôjde k ujme na zdraví alebo k poškodení majetku tretích strán, napríklad budovy, zvodidiel alebo dopravného značenia.  

Niektorí odborníci upozorňujú, že suma 3 990 eur je vypočítaná ako jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona a vzhľadom na infláciu je táto suma neaktuálna.