Policajti cestnej dopravy majú na dennom poriadku riešenie hrubého porušenia predpisov. Vodiči nákladných vozidiel mávajú pravidelne chybné tachografy, nedodržiavajú predpísané prestávky a stav ich vozidiel je často nespôsobilý na jazdu po vozovke. Raz za čas sa nájde aj takýto odborník, ktorý sa zaryje do pamäte celého národa.

Nákladné vozidlo s prívesom prišlo do Poľska z Českej republiky. Bežná kontrola sa ale pre vodiča skončila veľmi rýchlo. Policajti si všimli, že jednu z náprav prívesu nemal pripevnenú tak, ako mala byť. Po nehode ju provizórne umiestnil naspäť upínacími popruhmi.

Nápravu si po zrážke „zaistil“ upínacími popruhmi
Zdroj: GITD

Poškodený prvok nápravy spôsobil okrem iného nefunkčnosť palubných snímacích systémov a vzduchového pruženia. Vodič pripustil, že v Českej republike bol účastníkom dopravnej nehody a takto sa pokúsil dostať naspäť domov. Policajti mu udelili pokutu za to, že úmyselne ohrozil bezpečnosť cestnej premávky. Proti dopravcovi sa začalo správne konanie.