Mnoho výrobcov automobilov sa potýka s nedostatkom dielov, no trh s falošnými a nekvalitnými dielmi paradoxne prekvitá. Podľa vedúceho oddelenia pre právne produkty a duševné vlastníctvo Daimleru bolo v minulom roku zadržaných viac ako 1,7 milióna falšovaných produktov, pričom Daimler inicioval alebo podporil viac ako 550 razií. V priebehu rokov ide o mierny nárast a je prekvapujúce, že množstvo razií sa kvôli dočasne uzavretým súdom odložilo. Ale aj na to má Daimler vysvetlenie - keďže svet je zasiahnutý pandémiou koronavírusu, online obchody s falošnými dielmi získavajú na dôležitosti. Spoločnosti sa podarilo z online platforiem odstrániť 138-tisíc falzifikátov.

Obchod s napodobeninami prekvitá.
Zdroj: Daimler

Daimler venoval najväčšiu pozornosť produktom, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vozidiel, ako sú brzdové kotúče a ráfiky. Hoci tieto produkty často vyzerajú legitímne a je ťažké rozpoznať rozdiel medzi originálom a napodobeninou, ich kvalita je výrazne nižšia ako u originálnych produktov. „Nespĺňajú ani minimálne právne normy,“ dodáva Daimler. Niekoľko zabavených výrobkov aj testovali, pričom auto s falošnými časťami brzdového systému malo výrazne dlhšiu brzdnú krivku. Okrem toho diely v teste odolnosti vykazovali rozsiahlejšie opotrebovanie. Daimler priložil fotografiu falošného ráfika AMG, ktorý počas testovania praskol na dvoch ramenách.

Obchod s falošnými autodielmi rozkvitá.
Zdroj: Daimler

Obchodné združenie Unifab poznamenalo, že falošné diely často prinášajú vyššie zisky ako narkotiká. „Najlepší spôsob, ako sa im vyhnúť, je použiť zdravý rozum a kúpiť diely od autorizovaných predajcov alebo renomovaných spoločností. Najlepším ukazovateľom sú ceny, ktoré sa často zdajú byť také dobré, až nie sú pravdivé. Ochranný tím značky úzko spolupracuje s colnými úradmi a políciou aj pri prevencii. Na školeniach a pomocou informačných materiálov zvyšujú povedomie o bezpečnostných rizikách a pomáhajú ostatným rozlíšiť originálne diely od falzifikátov. Tým zároveň prispieva k trvalej udržateľnosti – nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj s ohľadom na ľudské práva a ochranu životného prostredia.