Sociálne vplyvy, upozorňovanie na emisie a štátna dotácia na elektromobily spôsobili boom v dopyte po ekologickej forme dopravy. Trh však na takéto množstvo objednávok nie je pripravený.

Problémom je nedostatočná ťažba a chýbajúce spracovateľské a výrobné kapacity. Odborníci očakávajú, že v priebehu desaťročia stúpnu predaje elektromobilov na desiatky miliónov kusov ročne, čo súčasný trh nie je schopný zabezpečiť.

S dopytom stúpa cena

Problémom nie je iba nedostatok surovín a výrobných kapacít, ale aj ich stúpajúca cena. Tá bude premietnutá do výslednej ceny batérie a teda aj celkovej ceny elektromobilu.

Mnohí už teraz upozorňujú, že investícia do elektromobilu sa majiteľovi ušetrením na pohonných látkach nevráti. Zdvihnutie cien uberie elektromobilom na popularite, čo oddiali prechod nízkopríjmových krajín na ekologickejšie formy dopravy.