1.  Skontrolujte si platnosť poistenia
Stačí vystihnúť dobré počasie, sadnúť si do auta a vydať sa na pekný výlet za dovolenkovými zážitkami. Základnou podmienkou pred uvedením vozidla do pohybu je splnenie zákonnej povinnosti – uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Bezpečne za vás prevezme zodpovednosť za škody, ktoré by ste spôsobili na vozidle či zdraví tretích osôb.  

2.  Buďte tolerantní voči ostatným vodičom, ktorí sa vybrali na dovolenku
Aby ste prázdniny prežili bez stresov, mali by ste pamätať aj na základné pravidlá etikety pre motoristov. Tie súvisia najmä s bezpečnosťou a upravujú ich pravidlá cestnej premávky. K nim by sme však mali pridať aj kúsok vzájomnej zdvorilosti, istú mieru tolerancie, ochotu pomôcť a riešiť problémy bez emócií. Prispievať k zníženiu napätia na cestách, a tým aj k bezpečnosti všetkých účastníkov premávky, by malo byť zlatým pravidlom.  

3.  Aj keď ste „v dovolenkovom móde“, nezabúdajte na ostražitosť
Vždy, ale najmä v dovolenkovom období, treba brať ohľad na to, že doprava sa zhusťuje. Na križovatkách nenechávajme zbytočne veľké medzery, venujme sa semaforu, aby sme zelenú „nezaspali“ a nezdržovali tým ostatných.

4.  Kroťte emócie za volantom
Nezabúdajme na svoje šoférske začiatky. Buďme voči ostatným vodičom, ktorí možno nie sú dostatočne zruční alebo len znalí miestnych pomerov, tolerantní. Odpustime si gestá, nadávky, povzdychy a trúbenie.

5.  Nepodieľajte sa na vytváraní kolón
Pri havárii sa správajme vždy eticky a so súcitom. Ak vám zvedavosť nedovolí obísť haváriu, kde už riadi dopravu polícia, zbytočne nespomaľujte. Viaceré kolóny sa netvoria z dôvodu prejazdnosti, ale práve v dôsledku ľudskej zvedavosti.

Majte na pamäti, že aj to, ako začne vaša cesta na dovolenku, môže ovplyvniť jej nerušený priebeh.