Čo je zelená karta?

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad, ktorý potvrdzuje, že majiteľ vozidla na dané vozidlo uzatvoril povinné zmluvné poistenie. Pokiaľ si uzatvoríte PZP online, zelená karta vám príde e-mailom a následne si ju musíte vytlačiť a mať pri sebe vo vozidle.

České ministerstvo financií výklad zákona špecifikalo, nakoľko podľa ministerstva zákon nestanovuje formu, akou sa má zelená karta preukázať. Vodiči v Českej republike tak môžu doklad preukázať aj elektronicky vo svojom mobile.

Naše ministerstvá tvrdia, že sú taktiež otvorené digitalizácií, konkrétne kroky však zatiaľ v tomto smere nepodnikajú. Časom sa možno aj u nás dočkáme nie len zelenej karty v elektronickej podobe, ale aj vodičského preukazu nahraného v aplikácií v smartfóne.