Aktuálne je v prípade predaja vozidla majiteľovi do iného okresu potrebné vymeniť aj tabuľky na vozidle. Dôvodom je, že evidenčné číslo vozidla je podľa zákona viazané na trvalý pobyt majiteľa vozidla. Od marca budúceho roka bude tento zákon minulosťou a tabuľky budú prenositeľné z okresu do okresu.

EČV viazaná na trvalé bydlisko je prežitok

Väčšina krajín EÚ už dávnejšie upustila od prideľovania poznávacích značiek podľa bydliska. V niektorých krajinách je dokonca praxou, že poistenie vozidla nie je uzatvárané na konkrétne vozidlo, ale na fyzickú osobu. V Slovenskej republiky by mohlo byť na konkrétnu osobu viazané povinné zmluvné poistenie. V praxi by to znamenalo, že poistenie by sa vzťahovalo na vodiča, bez ohľadu na to, aké vozidlo by šoféroval.

Takýto spôsob poisťovania je však na Slovensku hudbou budúcnosti a vodiči môžu byť radi, že im bolo umožnené uzatvárať si PZP online z pohodlia domova. Možnosť prenosu evidenčného čísla vozidla však určite poteší všetkých majiteľov áut, nakoľko novela zákona prinesie vodičom úsporu času aj peňazí.