Vozidlá na zemný plyn naberajú čoraz viac na obľube. Na Slovensku vlani ich počet vzrástol o pätinu, pričom odborníci očakávajú, že v Európe bude ich nárast do roku 2030 ešte viac dramatický. Stoja za tým najmä „zelené“ plány Európskej Únie či vízie udržateľnej dopravy. Aké ďalšie prínosy majú alternatívne palivá?

Prechod na udržateľný život a podnikanie je celospoločenským trendom a nevyhla sa tomu ani doprava či logistika. Hoci stále prevládajú konvenčné palivá ako benzín a nafta, čoraz väčší dôraz sa kladie na používanie alternatívnych palív. Nejde len o dnes toľko diskutovanú elektromobilitu, ale aj o palivá využívajúce zemný plyn, či už stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG). Záujem o ne jednoznačne rastie v Európe aj na domácom trhu.

Potvrdzujú to aj údaje zatiaľ o najvyššom 20 %-nom medziročnom náraste počtu CNG vozidiel na Slovensku za rok 2020, pričom najviac CNG vozidiel pribudlo v kategórii M1, teda v rámci osobných vozidiel do 3,5 t. Na Slovensku je v súčasnosti motoristom k dispozícii 15 verejných plniacich staníc CNG a v tomto roku je naplánované rozširovanie plniacej infraštruktúry, aby sa ešte viac zlepšila ponuka pre slovenských motoristov.

Vizualizácia plynovej čerpacej stanice od SPP.
Zdroj: SPP CNG

Prínosy majú environmentálny aj ekonomický dopad

Stlačený aj skvapalnený zemný plyn majú v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami v doprave viacero výhod. Úžitkové a nákladné vozidlá poháňané CNG a LNG produkujú oveľa menej emisií skleníkových plynov a pevných častíc, a tým menej znečisťujú ovzdušie (napr. emisie CO2 sa znižujú až o 20 % a pri použití bio-LNG/ bio-CNG dokonca až o 95 %).

Za zmienku stoja aj ekonomické výhody. Vozidlá na CNG alebo LNG majú síce vyššie obstarávacie náklady ako napríklad vozidlá na naftu, ale môžu mať nižšie celkové náklady pri vlastníctve. Umožňujú to nižšie náklady na pohonné hmoty ako aj štátna podpora vo forme dotácií.

Konkrétne, podľa údajov spoločnosti Eurowag, používanie LNG prinesie až 20-percentné zníženie nákladov na palivo vďaka kombinácii nižších nákladov na pohonné hmoty a nižšej spotreby. Dojazd nákladných vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn sa v súčasnosti pohybuje od 900 do 1 600 kilometrov v závislosti od konfigurácie vozidla. Vyrábajú ich renomované svetové značky ako Scania, Volvo a Iveco.

Plniace stanice CNG pôsobia popri benzínkach ako chudobní príbuzní. Často sú na dvoroch autobusových staníc.
Zdroj: AUTO BILD

Musí sa však rozšíriť infraštruktúra

Počet plniacich staníc CNG a LNG rastie a v súčasnosti pokrýva prakticky celú Európu. Vďaka vládnym stimulom a rastúcemu dopytu na trhu odborníci očakávajú, že počet čerpacích staníc na alternatívne palivá sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. Podľa odhadov odborníkov sa množstvo čerpacích staníc LNG v Európe do roku 2030 zvýši na viac ako 2 000 v súlade so „zelenými“ plánmi EÚ na zníženie emisií z cestnej dopravy. Štúdie naznačujú, že v tom čase bude na európskych cestách jazdiť približne 280 000 nákladných vozidiel na LNG. V porovnaní s 9 500 takýmito vozidlami v roku 2019 to bude dramatický posun.