Automobilka Volvo sa na Slovensku rozhodla vybudovať najnovší podnik na výrobu elektrických modelov. Ak sa totiž má držať svojho plánu produkovať do roku 2025 viac ako milión elektrických áut ročne, potrebuje v Európe ďalší výrobný podnik. Ten nakoniec postaví pri Košiciach a preinvestuje v ňom takmer 1,2 miliardy eur. Priamo tak vytvorí priestor pre viac ako tritisíc pracovných miest.

Piata automobilka je pre desiatky dodávateľov a subdodávateľov skvelou príležitosťou, ako rozšíriť biznis, a najmä argumentom, prečo sa konečne preorientovať výlučne na elektromobilitu. Volvo totiž bude v novom podniku vyrábať len elektrické autá. Napriek eufórii, ktorú ohlásená investícia vyvolala, má budúca fabrika a plány automobilky svoje úskalia.

Slovenský trh má svoje mantinely a úzke prepojenia. Príchod Volva na východ krajiny podľa analytikov sčasti rozhádže pracovný trh, keďže fabrika preberie aj ľudí, ktorí sú už pracovne aktívni a zamestnaní a budú odchádzať z iných firiem na východe.

Navyše fabrika Volva je pre slovenský automotive stále len rýchlou náplasťou v dobiehaní zmeny, ktorou svetový a najmä európsky autopriemysel prechádza. Je rozhodne dobrou príležitosťou, ktorú slovenský automotive potreboval na nakopnutie a rozbeh elektromobility v krajine. K úplnému zvládnutiu a prechodu na nový trend však máme ešte stále ďaleko.

Nákladná investícia

Niet pochýb, že o piatu automobilku v krajine sme museli výrazne zabojovať. Lokalita košického priemyselného parku zrejme nebola pre podobný projekt ideálnou voľbou. A to najmä pre stále nedokončenú diaľničnú infraštruktúru. Tú bude automobilka odkázaná na dovoz komponentov a zameraná na vývoz áut na západné trhy prioritne potrebovať.

Suplovať to môže azda len moderný priemyselný park, ktorý fabrika dostane, keďže Volvo si vyberalo z desiatok lokalít v iných krajinách. Na prípravu strategického územia Valaliky, kde má nový závod stáť, vláda vyčlenila 123 miliónov eur. Použijú sa na to financie zo zrušeného bankového odvodu, informuje Inštitút finančnej politiky.

Švédov neodradilo ani to, že ich budúci strategický podnik sa bude nachádzať asi sto kilometrov od hraníc s Ukrajinou, kde prebieha vojnový konflikt krajiny s Ruskom. Aj preto sa investor potreboval rozhodovať podľa oveľa silnejších argumentov. „Expanzia v Európe, v našom najväčšom predajnom regióne, je kľúčová pre náš posun k elektrifikácii a pokračujúcemu rastu,“ uviedol generálny riaditeľ Volva Jim Rowan. Je to zároveň silný záväzok švédsko-čínskej automobilky, ktorej cieľom je prejsť na čisto elektrické port-fólio ešte v tejto dekáde.

Jedným z hlavných argumentov, ktoré rozhodovali, určite budú dotácie vo výške takmer 270 miliónov eur. Je to viac ako pätina avizovanej investície a viac ako 80-tisíc eur na jedno pracovné miesto. Slovensku sa však tento obchod oplatí, a to najmä z dlhodobého pohľadu a z hľadiska zámeru okolo elektrickej mobility opäť postaviť na nohy autopriemysel otrasený pandémiou. A v neposlednom rade je to spôsob, ako zabezpečiť prácu desiatim tisícom ľudí na priamych aj nepriamych pracovných miestach na východe krajiny.

Konkurencia bude problém

Bez postupného prechodu slovenského automobilového sektora by totiž v najbližšej dekáde mohli byť ohrozené ďalšie desaťtisíce pracovných miest a mohli by sa spomaliť ďalšie investície, ktoré by do krajiny po chrbte novej formy mobility mohli pritiecť. Je teda zrejmé, že podobnú investíciu malo zmysel hoci aj preplatiť, ak má byť začiatkom budúcej transformácie slovenského automotivu, ktorý v ostatných dvoch rokoch skôr stagnoval.

Navyše podľa Inštitútu finančnej politiky príchod novej automobilky zdvihne HDP Slovenska o 1,3 percenta a vytvorí v celej ekonomike až 12-tisíc pracovných miest. Volvo preto môže byť očakávaným spúšťačom ďalších krokov a rozhodnutí, ktoré by sa mali prijať, ak chceme trvalejšiu a najmä udržateľnú zmenu motora slovenskej ekonomiky.

Hoci v súčasnosti priťahujú najväčšiu pozornosť, Švédi nie sú v rámci elektromobility jediní, kto sa na Slovensku angažuje. Novú investíciu do e-mobility takmer za 200 miliónov eur avizuje trnavský Stellantis, výrobu batériových -packov a produktov pre e-mobilitu za viac ako štvrť miliardy ohlásilo na Slovensku aj Porsche, hoci to získalo na dotáciách necelých päť miliónov eur, čo nie sú ani dve percentá celej sumy. K elektromobilite a vývoju nových osí pre elektrické autá sa hlási aj nemecký výrobca Schaeffler, jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine, ktorý má na Slovensku dva významné podniky.

Ani preto nie je Volvo tak celkom prvotinou v slovenskej výrobe elektromobilov, hoci bude rozhodne tou najvýznamnejšou a najzvučnejšou. Nielen preto, že ide o kľúčovú investíciu konečne aj pre slovenský východ.

Ambiciózne plány

Na druhej strane, určité riziká v prvotnej eufórii zanikajú. Problémom zatiaľ je, že o investícii sa stále vie pomerne málo. Nie sú známe ani pracovné pozície a kvalifikácie, na ktoré by sa mali ľudia postupne zameriavať. Nič sa nevie ani o budúcej štruktúre dodávateľov, aj keď sa hovorí o podpore slovenských firiem. Tie však nemusia byť v blízkej budúcnosti dostatočne pripravené a zvyknuté dodávať pre výrobu elektromobilov. Navyše táto investícia v oblasti kapacít pracovných síl aj možností finančných dotácií zrejme Slovensko nadobro vyčlenila z možnosti uchádzať sa aj o gigafabriku Volkswagenu.

Ako naznačuje analytik INESS Martin Vlachynský, problémom môže byť budúca konkurencieschopnosť ostatných zamestnávateľov v takom malom regióne. Tá v ďalších rokoch postupne ešte vzrastie. Hoci často ide o pozitívny faktor pre biznis a ekonomiku, v súčasnej situácii a na pozadí vysokých cien energií či problémov s exportom môže byť Volvo pre iné firmy mimo automotivu komplikáciou. Takáto veľká investícia totiž bude v menšom regióne výrazne tlačiť na rast miezd. Automobilka zároveň dostane obrovský investičný stimul, čo je -podľa M. Vlachynského odvrátená strana týchto investícií.

Inými slovami, nová automobilka iným podnikateľom v regióne preplatí zamestnancov a dodávateľov – a oni jej v tom svojimi daňami ešte pomôžu. 

Táto investícia ešte viac pripúta Slovensko k výrobe áut a ekonomika tak môže byť náchylnejšia na problémy, ak sa automotivu nebude v budúcnosti dariť alebo ak e-mobilita nebude mať taký výtlak, ako výrobcovia dúfajú. 

Investícia Volva

• fabrika bude stáť v strategickom priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach
• bude to len tretí európsky závod automobilky
• v  rozmedzí rokov 2023 až 2027 preinvestuje Volvo na Slovensku takmer 1,2 miliardy eur
• Volvo získa k investícii dotácie 267 miliónov eur
• na východnom Slovensku bude Volvo vyrábať iba elektromobily
• sériová výroba by sa mala začať v roku 2026
• ročná kapacita nového závodu bude 250-tisíc elektromobilov

Nevyhnutný rozvoj

Celkový vplyv novej automobilky na ekonomiku Slovenska však závisí od toho, do akej miery budú novovytvorené pracovné miesta zapĺňať zahraniční pracovníci a zamestnanci aktuálne pracujúci v iných firmách v regióne. Volvo je však pre Slovensko nevyhnutná investícia. Skorá prítomnosť výroby čisto elektrických vozidiel je totiž výhodou najmä pri transformácii dodávateľských reťazcov a vytvára predpoklad pre umiestnenie ďalších výrobných závodov práve na Slovensku.

Ako naznačuje analytik Coface Martin Procházka, „transformácia na elektromobilitu je najväčšou premenou v tomto priemysle za celé storočie a pre Slovensko to znamená umiestnenie nielen samotnej výroby, ale aj výskumu a vývoja celého radu nových perspektívnych technológií“.

Tým vzrastie úroveň slovenského priemyslu a jeho pridaná hodnota. Dodal, že Volvo síce ako automobilka patrí k menším hráčom, má však veľmi ambiciózne plány týkajúce sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality vyrábaných áut.

„Konzistentný zelený prístup automobilke umožňuje budovať trhovú pozíciu v situácii, keď elektrické vozidlá kupujú najmä hodnotovo orientovaní spotrebitelia. Pre tých je kúpa elektrického vozidla viac než len prostriedok mobility a veľmi dbajú na ekológiu nielen samotného používania, ale aj výroby nakúpených produktov,“ avizuje M. Procházka.

Pokrok sa nezastaví

Je zrejmé, že pre Európu už iná cesta, než je elektromobilita, neexistuje. Navyše subdodávatelia sa budú musieť výrazne orientovať na komponenty a prvky pre elektrické vozidlá. Aj preto je to z dlhodobého hľadiska pre Slovensko nevyhnutná investícia. Hoci Volvo je už piata automobilka, ktorá bude na Slovensku prítomná, podľa analytika je práve jeho orientácia na výrobu čisto elektrických vozidiel výhrou pre celú krajinu.

Koncentrácia tohto segmentu v krajine totiž umožňuje využiť vysokú kvalifikáciu zamestnancov a vysoký inovačný potenciál. Daňou za tieto výhody je však citeľný vplyv na ekonomiku v prípade, že odvetvie prechádza krízou. „Dôležité je, aby sa nabité priemyselné know-how z tohto sektora prelievalo aj do ďalších odvetví. Čisto elektrická produkcia v novom výrobnom závode veľmi pomôže zachovať kontinuitu výroby automobilov na Slovensku pri skorom útlme klasickej produkcie,“ podotýka M. Procházka.

Celkovo má príchod Volva zabezpečiť zhruba 12-tisíc nových pracovných miest, čo výrazne pomôže aj regiónu, a to nielen v poklese nezamestnanosti. Elektrický segment pritom v automotive rastie najdynamickejšie. Len vlani to bolo o 25 percent. Naďalej však tvorí skôr marginálnu časť východoeurópskej produkcie, hoci trhový podiel sa v Európe zvýšil z dvoch percent v roku 2019 na dvanásť percent v roku 2021.

„Automobilky plánujú v nasledujúcich rokoch výrazné rozšírenie ponuky elektrických vozidiel. Vzhľadom na ceny energií bude mať elektrické auto významnú nákladovú výhodu. Masívna sériová výroba postupne odstráni rozdiely v cenách oproti tradičným autám. Napriek vysokej miere skepsy východoeurópskych spotrebiteľov sa prechod na elektromobilitu skôr urýchlil,“ uzatvára analytik.

Z príchodu Volva na Slovensko teda plynie mnoho pozitívnych momentov, hoci v terajšej situácii a v najbližších rokoch môže byť pre mnoho nepriamych faktorov silnou záťažou, kým sa podnik naplno rozbehne, začne vyrábať, prispievať daňami do štátnej kasy a potvrdí všetko, čo si naplánoval. 

Článok bol prebratý z TRENDu.

Čo naznačujú prvé indície
Podľa portálu Automotive News Europe by nový závod Volva mal na Slovensku využívať najpokročilejšiu platformu. Údajne pôjde dokonca o prvý závod automobilky v Európe, ktorý bude produkovať autá využívajúce túto platformu. „Tá bude nástupcom SPA2,“ povedal pre portál globálny výrobný šéf Volva Geert Bruyneel. Táto architektúra je určená len pre elektrické vozidlá. Volvo nateraz odmietlo povedať, ktoré auto sa v novom závode pri Košiciach bude vyrábať, ale automobilka používa súčasnú generáciu platformy na výrobu modelu XC90 a najpredávanejšieho modelu XC60. Automobilka naznačila, že slovenský model by sa mal odchýliť od používania alfanumerických názvov. Podľa austrálskej spravodajskej stránky Drive vlani v októbri požiadala o registráciu ochrannej známky pre názov Embla. V severskej mytológii to je meno prvej ženy. Volvo sa pri prechode na využívanie nových platforiem údajne bude snažiť posunúť techniku, ktorú už používa Tesla, na ešte vyššiu úroveň. A to práve v závode na Slovensku. „Nový závod na Slovensku nám dáva jedinečnú príležitosť postaviť najefektívnejšiu továreň s najmodernejším vybavením,“ uzavrel G. Bruyneel. Volvo zatiaľ nerozhodlo ani o továrni na výrobu batérií. „Cieľom je premyslieť a postaviť továreň na elektromobily od nuly a pokúsiť sa tento typ výroby čo najviac integrovať. V Košiciach máme v prípade potreby priestor na rozšírenie,“ dodal výrobný šéf.