Na Slovensku nie je možné vytýčiť oblasť, kde dochádza k zrážke so zverou, pretože k takýmto kolíziám dochádza naprieč celou krajinou. Najmenej ohrození vodiči sú tí, ktorí sa pohybujú iba v rámci mesta. Ostatní sa spoliehajú na pripoistenie stret so zverou, ktoré im pomôže znášať náklady na opravu vozidla.

Ako si dojednať pripoistenie stretu so zverou

Pripoistenie zvery môžete získať aj v rámci povinného zmluvné poistenia. To, ktorá poisťovňa ho ponúka, vám ukáže PZP porovnanie. Dajte si však pozor na limity poistného plnenia, ktoré bývajú pri bezplatných pripoisteniach nižšie a oplatia sa skôr na staršie vozidlo.

Na nové vozidlá odporúčame uzatvoriť si havarijné poistenie, ktoré plne kryje náklady vzniknuté po strete so zverou. Sú nimi nielen náklady na opravu vozidla, ale aj asistenčné služby, odťah a poskytnutie náhradného vozidla.

Po zrážke so zvieraťom privolajte políciu, ktorá škodu zdokumentuje. Bez potrebnej dokumentácie vám poisťovňa môže odmietnuť vyplatiť poistné plnenie.