Amortizácia vo všeobecnosti vyjadruje mieru opotrebenia majetku. Pojem amortizácia auta vyjadruje opotrebenie vozidla spôsobené jeho používaním a vekom. Inými slovami, amortizácia vyjadruje pokles hodnoty vozidla spôsobený jeho opotrebením.

Poistenie s amortizáciou

V prípade, že poisťovňa uplatňuje amortizáciu, náhrada škody, ktorá vám bude priznaná, bude krátená o opotrebenie vozidla. Za škodu vám tak bude vyplatené menšie poistné. Ak vám budú na vozidle namontované náhradné diely a hodnota vozidla sa tým zvýši, poisťovňa od vás môže vyžadovať doplatenie sumy, o ktorú sa hodnota navýšila.

Poistenie bez amortizácie

V prípade, že poisťovňa neuplatňuje amortizáciu auta, poistné plnenie vám bude poskytnuté v plnej výške náhradných dielov bez ohľadu na opotrebenie vozidla.

Pri uzatváraní poistky si overte, či poisťovňa uplatňuje amortizáciu. Vyhnete sa tak zbytočným prekvapeniam, ktoré môžu nastať, keď príde na preplatenie škodovej udalosti.