Havarijné poistenie je produkt, ktorý majitelia vozidiel nie vždy uzatvárajú. Mnohí z nich sú totiž presvedčení o tom, že sú natoľko dobrí vodiči, že sa im niečo ako dopravná nehoda jednoducho nemôže stať. Opak je však pravdou. Ak sa stanete obeťou dopravnej nehody, väčšinu škôd vám pokryje PZP toho, kto nehodu zapríčinil. Čo však urobíte, ak si svoje auto poškodíte pri strete so zverou alebo vám ho poškodí niekto, koho polícia nikdy nevypátra? Okrem toho treba myslieť aj na stále častejšie vyčíňanie prírodných živlov, ktoré rozhodne nebude zaujímať, či si škody, ktoré vám spôsobia, máte z čoho zaplatiť alebo nie. V otázke havarijného poistenia sa preto oplatí dať hrdosť bokom a namiesto šťastia staviť na kvalitný produkt, ktorý vášmu autu poskytne silnú a spoľahlivú ochranu. Prezradíme vám, ako si vybrať spoľahlivý produkt tak, aby ste ho zbytočne nepreplácali.

Dôležitý je rozsah krytia

Niektoré produkty havarijného poistenia sa snažia svojich klientov nalákať na výrazne nízke ceny, tu je však dobré zbystriť pozornosť. Lacné poistenie auta totiž nemusí obsahovať komplexný balík krytia, a tak bude vaša ochrana len čiastočná. Komplexný balík havarijného poistenia totiž vždy obsahuje 4 hlavné riziká - riziko havárie (náraz a stret s vozidlom alebo so zverou), riziko živelných pohrôm, vandalizmu (poškodenie cudzou osobou) a riziko odcudzenia vozidla. Takýto balík poskytne vám a vášmu autu naozaj komplexnú ochranu a vy sa nemusíte báť, že by pri vzniku niektorej z uvedených poistných udalostí, padli náklady za škodu na vás a na vašu peňaženku.

Iná situácia môže nastať, ak je auto, ktoré vlastníte, staršie, pretože v takomto prípade klesá riziko vzniku niektorých z uvedených situácií. Je napríklad málo pravdepodobné, že by niekto kradol staršie, viditeľne ojazdené vozidlo, preto stojí za zváženie od niektorých poistných rizík jednoducho upustiť.

Zvážte doplnkové pripoistenia

Okrem uvedených rizík, ktoré sú kryté v rámci komplexného balíka poistenia, máte možnosť porozmýšľať aj o niektorých doplnkových pripoisteniach. Jedným z príkladov je aj pripoistenie čelného skla, ktoré môžete oceniť najmä ak svoje vozidlo naozaj dennodenne využívate. Výhodou pripoistení môžu byť okrem samotného zvýšeného krytia aj ďalšie nezanedbateľné benefity, akým je, napríklad znížená spoluúčasť či nedotknutá škodovosť v prípade uplatnenia si poistného plnenia.

Myslite na územnú platnosť poistenia

Treba si uvedomiť, že územná platnosť havarijného poistenia sa bežne vzťahuje len na krajinu, v ktorej je dané vozidlo prihlásené. Pamätať by na to mali najmä vodiči, ktorí cestujú aj mimo územia Slovenska a pri uzatváraní havarijného poistenia by mali túto skutočnosť rozhodne zohľadniť. Za rozšírenie územnej platnosti sa síce pripláca, na oplátku však máte všetky riziká kryté aj pri cestách do zahraničia.

Zmluvu o havarijnom poistení pravidelne aktualizujte

Nie je tajomstvom, že hodnota auta časom klesá, preto je dobré, aby ste svoju poisťovňu z času na čas požiadali o nový prepočet. Ak to neurobíte, budete zbytočne platiť za auto v hodnote, akú už možno dávno nedosahuje. Havarijné poistenie by preto vždy malo byť prispôsobené aktuálnej hodnote vozidla, inak vás bude stáť niekoľko desiatok, ba možno aj stoviek eur naviac. A celkom zbytočne.

Zvoľte si správnu spoluúčasť

Výška spoluúčasti určuje, akú časť z nákladov budete v prípade vzniku škodovej udalosti platiť vy, pričom vám ju poisťovňa odpočíta priamo z priznaného poistného plnenia. Logicky teda platí, že čím je spoluúčasť vyššia, je havarijné poistenie lacnejšie. Už pred uzatváraním havarijného poistenia si preto treba premyslieť, akú vysokú spoluúčasť ste ochotní akceptovať.