Európska komisia (EK) v stredu predstavila návrhy na modernizáciu pravidiel o vodičských preukazoch. Patrí k nim aj zavedenie digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nové ustanovenia na uľahčenie cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky.

Návrhy EK zlepšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a pomôžu EÚ zrealizovať "víziu nulovej úmrtnosti" - do roku 2050 už nemať na cestách v EÚ žiadne obete na životoch. Vlani prišlo na cestách v EÚ o život vyše 20 000 ľudí. Väčšina z nich boli chodci, cyklisti, kolobežkári a motorkári.

Nové pravidlá vodičov lepšie pripravia na vozidlá s nulovými emisiami a na jazdu v meste s bicyklami, kolobežkami a veľkým počtom chodcov. Mladým šoférom povolia jazdu za sprievodu a získavať tak skúsenosti už od veku 17 rokov. Ale až po dovŕšení 18. roku budú môcť šoférovať bez sprievodu či pracovať ako profesionálni šoféri.

Kľúčovým cieľom nových pravidiel je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky za pomoci viacerých opatrení. Potrebné bude minimálne dvojročné skúšobné obdobie od zloženia skúšky v prípade nových šoférov a pravidlo nulovej tolerancie jazdy pod vplyvom alkoholu. Výcvik vodičov i skúšky sa prispôsobia tak, aby ich lepšie pripravili na prítomnosť zraniteľných účastníkov premávky na cestách, čo má zlepšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov, jazdcov na elektrických kolobežkách a elektrických bicykloch.

Komisia navrhuje zaviesť svetovú novinku - digitálny vodičský preukaz. Pôjde ho jednoduchšie nahradiť, obnoviť alebo vymeniť, pretože všetky postupy budú online.

Aktualizované pravidlá skúšok zohľadnia prechod na vozidlá s nulovými emisiami. Posudzovať sa budú napríklad vedomosti a zručnosti potrebné pri moderných pomocných systémoch riadenia a iných automatizovaných technológiách. Súčasťou výcviku šoférov budú aj informácie o tom, ako štýl šoférovania ovplyvňuje množstvo ich emisií. Pri autách na alternatívne palivo sa upraví prípustná celková hmotnosť vozidiel kategórie B, keďže vozidlá s nulovými emisiami poháňané batériou môžu byť ťažšie.

Pravidlá EÚ zabraňujú tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov, ktorí nemajú pobyt v danom členskom štáte, zostali anonymní. Napriek tomu zostalo v roku 2019 približne 40 % cezhraničných dopravných priestupkov nepotrestaných. Návrh EK zavádza možnosť, aby trestné orgány získali prístup k všetkým vnútroštátnym registrom vodičských preukazov.

V súčasnosti sa predpisy vzťahujú na najčastejšie priestupky, ako prekročená rýchlosť a jazda pod vplyvom alkoholu. Komisia navrhuje do ich rozsahu zahrnúť aj ďalšie priestupky: nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami; nebezpečné predbiehanie; nebezpečné parkovanie; prejdenie jednej alebo viacerých plných bielych čiar; jazda v protismere; zneužívanie núdzových koridorov a jazda v preťaženom vozidle.

Zlepšia sa tak možnosti členských štátov pokutovať vodičov z iných členských štátov za viaceré dopravné priestupky.
Aktualizované právne predpisy zaručia dodržiavanie práv ľudí obvinených z dopravných priestupkov. Občania s pobytom v inej krajine majú zaručené právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciu neviny a právo na obhajobu.

Osobitný IT portál občanom umožní jednoduchý prístup k informáciám o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každom členskom štáte.

V snahe zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov zostali nepotrestaní, sa zavedie nový systém, ktorý umožní zákaz riadenia motorového vozidla na území celej EÚ, keď sa členský štát rozhodne takýto zákaz vydať v prípade vodiča, ktorý sa dopustil vážneho priestupku na jeho území. Ide o vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, ako aj dopravné priestupky, ktoré zapríčinia úmrtie alebo vážne zranenia.

Návrhy EK teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ.

Mohlo by vás zaujímať: