Je to nočná mora každého vodiča, ale, bohužiaľ, je to súčasť každodenného života. V Nemecku každoročne zhorí približne 40 000 áut. Na Slovensku sa vedie štatistika požiarov dopravných prostriedkov a pracovných strojov, tých bolo za rok 650. Preto má mnoho vodičov v batožine kompaktný hasiaci prístroj. Sú však užitočné? Alebo sú lepšou alternatívou hasiace spreje? AUTO BILD spolu s hasičmi otestoval jedenásť práškových hasiacich prístrojov a hasiacich sprejov.

Peugeot utešene horí, vpredu sú pripravené hasiace prístroje na náš porovnávací test.
Zdroj: Auto Bild

Najmä hasiace spreje majú zvyčajne kompaktnú konštrukciu a často nie sú oveľa väčšie ako sprej na vlasy. Náš test ukázal, že napriek kompaktným rozmerom môžu byť lepšie ako bežné práškové hasiace prístroje. Víťazom nášho testu sa stal hasiaci sprej Prymos pre vozidlá. Vyniká nielen svojím kompaktným dizajnom, ale aj veľmi intuitívnym ovládaním. Sklopiť kryt, zamieriť na zdroj ohňa a stlačiť spúšť.

Rovnako ľahko to funguje aj v prípade druhého v poradí, nášho víťaza v pomere ceny oproti výkonu. Hasiaci sprej IWH sa ľahko používa a boj s plameňmi vyhrá už za 1,75 sekundy.

AUTO BILD testoval hasiace prístroje na po­žiarnych panviciach, hasiči cvičili na Peugeote s poškodením po nehode.
Zdroj: Auto Bild

Na určenie tohto času sa v špeciálnej nádobe na oheň zapálil jeden liter nafty. Tá sa zapaľuje ťažšie ako benzín a nehorí tak rýchlo. Tým sa simuluje ťažšie dostupný požiar paliva vo vozidlách. V tejto simulácii sa osvedčili takmer všetky hasiace prístroje, len dva nie – práškový hasiaci prístroj GP-1X od spoločnosti Exdinger a hasiaci sprej od spoločnosti LifeSave Technologies nedokázali uhasiť požiar nafty. Všetky ostatné výsledky testov nájdete v tabuľke.

Viac fotografií z testovania hasičských prístrojov nájdete v galérii

Pre všetky testované hasiace prístroje však platí nasledovné: Pomáhajú len pri začínajúcich požiaroch a nenahrádzajú hasičov.

A čo máte robiť, ak vám horí auto? Predovšetkým platí jedno: zachovať pokoj! Zastavte, odveďte cestujúcich do bezpečia a zabezpečte svoje vozidlo výstražnými svetlami a výstražným trojuholníkom, kým zavoláte na tiesňovú linku. Požiar by ste sa mali pokúsiť uhasiť len vtedy, ak tým neohrozíte seba.

Kde v aute uložiť hasiaci prístroj? Na Slovensku nie je súčasťou povinnej výbavy, ale v krajinách kde tomu tak je, sa má voziť v kabíne, obvykle pod nohami spolujazdca. Predpokladá sa, že keď ho umiestnite v kufri, nestihnete ho použiť.
Zdroj: Auto Bild

Ak je požiar v motorovom priestore, otvorte kapotu len na prvý zárez. Hasiaci pro­striedok striekajte len cez úzku štrbinu. Ak motorovú kapotu otvoríte úplne, kyslík zapôsobí ako hnojivo pre oheň a ešte viac ho rozhorí. Z nahromadených výparov môže dokonca vzniknúť malá explózia. Požiar preto haste len prerušovane a kapotu úplne otvorte až vtedy, keď už nevidieť žiadne plamene. Ale aj vtedy buďte opatrní! Žiadne auto nemá takú cenu ako ľudský život.

Náš test sme vykonali ako súčasť oficiálne schváleného požiarneho cvičenia, na ktorom sa zúčastnili profesionálni hasiči. Všetko prebiehalo v súlade s environmentálnymi pravidlami.

Požiar, ktorý zachváti motorový priestor auta sa rýchlo šíri ďalej. Obvykle hasiči už len strážia žalostné pozostatky a likvidujú vrak.
Zdroj: AUTO BILD - Krieger

Najprv sme skontrolovali technické údaje uvedené na prístroji, potom sme si preštudovali návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Zisťovali sme, či treba na odomknutie hasiaceho prístroja jeden alebo dva kroky a či je samotná obsluha jednoduchá alebo zložitá.

Pozrite si aj obrázky z požiarov v galérii

Pri praktickej skúške to bolo veľmi riskantné. V špeciálnej nádobe na oheň sa zapálil jeden liter nafty, potom sa stopoval čas hasenia.
V prípade hasiaceho prístroja triedy F sa v nádobe zapálilo 500 g tuku (fotografia z jeho váženia) a znova sa zistil čas hasenia.

Ďalší spôsob umiestnenia hasiaceho prístroja v aute: pod sedadlom vodiča v bezpečnom držiaku.
Zdroj: AUTO BILD - Piezug

Obzvlášť prekvapujúci bol výkon hasiacich sprejov. Sú nielen kompaktné a ľahko sa používajú, ale uhasia aj začínajúci požiar bez toho, aby spôsobili veľký neporiadok.

Výsledková tabuľka časť 1.
Zdroj: Auto Bild
Výsledková tabuľka časť 2.
Zdroj: Auto Bild