Naftové agregáty sa kvôli svojmu vznetovému charakteru vyznačujú okrem iného aj tým, že majú žeraviace sviečky, ktoré sa ešte pred naštartovaním motora starajú o zvýšenie teploty v spaľovacích komorách motora. To je potrebné pre jeho správny chod a samotný základný proces vznietenia zápalnej zmesi vo valci vo fázi kompresie.

Následne môže fáza expanzie poháňať celý automobil. Tento proces optimálne prebieha pri konkrétnych teplotách (približne okolo 900 °C) a k tým niekedy motoru treba pomôcť. Vtedy na scénu prichádzajú spomínané žeraviace sviečky.

Špeciálne žeraviace sviečky sa zohrejú na vysokú teplotu a tým pomáhajú k vznieteniu zápalnej zmesi vo fáze kompresie. Akonáhle je dosiahnutá optimálna teplota, žeraviace sviečky už ďalej agregátu spravidla nemusia pomáhať.

"Žhavenie" vs. žeravenie

V praxi automobilového slangu asi každý vodič používa termín "žhavenie", no v skutočnosti ide o bohemizmus, teda slovo prebraté z českého jazyka. Slovenčina tento procej označuje termínom "žeravenie", ktorý je správny, preto ho v rámci tohto článku používame aj my.

V minulosti bolo bežné, že pred naštartovaním ste v naftovom vozidle potočili kľúčikom v spínacej skrinke a museli ste počkať, kým zhasne kontrolka žeravenia. Štartovať ste mali až potom. Ako je to však dnes?

Podľa nemeckého ADACu v súčasnosti absolútna väčšina automobilov so vznetovými agregátmi žeravenie vybaví tak, že si to vodič ani nevšimne. Proces trvajúci niekoľko sekúnd sa v takmer všetkých prípadoch začne diať automaticky v okamihu, keď šofér otvorí dvere. Inde ho zasa môže spúšťať zachytenie prítomnosti kľúča v kabíne. Preto už v súčasnosti pri moderných automobiloch žeravenie prestávame riešiť a pomaly upadá do zabudnutia.

Ak však vaše vozidlo nie je vybavené sofistikovanejšou technológiou, stále musíte sledovať palubovku, kde sa vám, najmä v zime, bude pri štartovaní objavovať kontrolka žeravenia. Báť sa jej však netreba, má iba informatívny charakter.

Mohlo by vás zaujímať: Ako nezničiť spojku a prevodovku?