Sprísnenie dohľadu nad stanicami technickej a emisnej kontroly komplikuje život mnohým motoristom. Na staniciach totiž pribudli nové kamery, ktoré dôkladnejšie pokrývajú priebeh kontroly. Aj technici musia fotograficky zaznamenávať vozidlo na viacerých stanoviskách, nielen pri príchode či odchode, čo opäť predlžuje čas, ktorý motorista strávi na STK.

Zdroj: Soňa Zverková

Motoristi, ktorí sa zaregistrovali na portáli Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD), aby dostávali notifikácie o končiacej sa technickej a emisnej kontrole, budú dostávať upozornenia oveľa skôr. Kým pôvodne dostávali majitelia vozidiel notifikáciu mesiac pred uplynutím lehoty platnosti kontroly, po novom budú dostávať hneď dve: 60 a 30 dní pred termínom.

Ministerstvo zároveň konštatuje, že jeho rozhodnutie o rozšírení siete staníc technickej a emisnej kontroly bolo správne. To však chvíľu potrvá, nakoľko stanice musia spĺňať prísne kritériá nielen na vybavenie, ale aj na kvalifikáciu technikov. Aj to je dôvod, pre ktorý zvýšilo počet notifikácií o končiacej sa platnosti kontroly.„Ukázalo sa, že zámer rozšíriť sieť staníc technickej a emisnej kontroly bol zmysluplný. Veríme, že čas na kontrolu sa po spustení nových staníc technickej a emisnej kontroly výrazne skráti. Chceme, aby na cestách jazdili bezpečné a ekologické autá, a aby kontrolné stanice boli dostupné pre každého prevádzkovateľa vozidla. Takisto odporúčam, aby využili systém bezplatných notifikácií, zaregistrovali sa na stránke JISCD a nechali si zadarmo posielať upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti technickej a emisnej kontroly,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Ministerstvo dopravy vydalo 48 rozhodnutí o povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Z uvedeného zoznamu vydaných povolení už má vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly jedna spoločnosť. Ostatné subjekty sú stále v rôznom štádiu rozpracovanosti. Kontrolné stanice budú musieť mať svoje materiálne a technické zabezpečenie, vrátane personálneho obsadenia ľudí, ktorí budú mať potrebné certifikáty a absolvovať potrebné školenia.

Ako sme už spomínali v našom staršom článku, zároveň s rozšírením siete musí aj ministerstvo plniť svoje domáce úlohy. A tými sú dôslednejšie kontroly. Otvorením siete síce väčší počet staníc môže priniesť viac konkurencie a s ňou nižšie ceny, no má to aj svoju odvrátenú stranu. Tvrdšia konkurencia totiž môže nejednu stanicu motivovať k tomu, aby púšťala na cesty aj vozidlá v nevyhovujúcom technickom stave. Problém je v tom, že mnohým motoristom ešte stále nezáleží ani tak na technickom stave auta, skôr chcú prejsť kontrolou a mať to čo najskôr za sebou.

Zdroj: Soňa Zverková