Pojem EGR ventil (niekedy aj AGR ventil) asi mnohí motoristi nepoznajú. Niet divu, nakoľko ventil recirkulácie spalín je súčasťou výfukového systému a nenápadne sedí niekde medzi výfukovým a nasávacím potrubím v motorovom priestore.

Aj malá chyba v EGR ventile môže motoristovi zamotať hlavu aj peňaženku.
Zdroj: Dreamstime

 I keď nápad priviesť do motora jeho vlastné spaliny môže na prvý pohľad znieť čudne, má svoj zmysel. Napríklad u dieslov znižuje teplotu spaľovania, čo následne vedie aj k nižším emisiám zdraviu škodlivých oxidov dusíka (NOx). Spätne odvedené spaliny totiž z nasávacieho potrubia vytlačia čerstvý vzduch a výfukové plyny chudobné na kyslík následne v spaľovacej komore piestov absorbujú časť tepla vznikajúceho pri spaľovaní paliva. Teplota spaľovania tak klesá o niekoľko stoviek stupňov, čím výrazne obmedzuje tvorbu NOx.

Recirkulácia spalín má svoje opodstatnenie aj v benzínových motoroch, kde slúži najmä na zníženie spotreby. Vďaka primiešaniu výfukových plynov totiž zostáva dlhšie otvorená škrtiaca klapka, čím dochádza k obmedzeniu energetických a výkonových strát.

V spaľovacích motoroch sa používajú dva typy recirkulácie spalín: interná a externá. V prípade internej sa nevyžadujú žiadne dodatočné komponenty, zmení sa časovanie výfukových ventilov tak, že na začiatku nasávacieho taktu zostávajú otvorené a časť spalín sa nasaje späť do spaľovacej komory. Ako už naznačuje samotný názov externej recirkulácie, konštrukcia vyžaduje nové diely. Výfukové plyny sa vedú externým potrubím späť do nasávacieho. U mnohých dieslov aj benzínov sa používa aj vodou chladený chladič spalín, vďaka čomu sa teplota spaľovania ešte viac zníži.

Na čo slúži EGR ventil

Množstvo primiešavaných spalín do nasávaného vzduchu určuje riadiaca jednotka motora prostredníctvom EGR ventilu. Ten pozostáva zväčša z tanierového ventilu alebo posúvača, ktorý otvorením alebo zatvorením riadi množstvo spalín v nasávacom potrubí. Riadiaca jednotka s pomocou senzorov, napríklad merača objemu vzduchu a lambda sondy, vypočíta ideálne množstvo spalín a podľa toho otvorí alebo zatvorí EGR ventil.

Dve najbežnejšie konštrukčné riešenia: tanierový ventil (vľavo) alebo posúvač.
Zdroj: Dreamstime

Mechanický pohyb ventilu sa ovláda elektropneumaticky alebo elektricky s pomocou motorčeka. V niektorých modeloch je EGR ventil vybavený senzorom, ktorý sleduje správne otváranie alebo zatváranie klapky resp. posúvača. Recirkulácia sa vykonáva iba v časoch čiastočného zaťaženia motora, pri plnom zaťažení by bola kontraproduktívna, nakoľko vtedy motor potrebuje veľké množstvá čerstvého vzduchu bohatého na kyslík.

Problémy a ich symptómy

Nesprávna činnosť EGR ventilu dáva o sebe vedieť rôznymi spôsobmi, najčastejšími symptómami sú:

  • motor pri zrýchlení trhá
  • kolísanie voľnobežných otáčok
  • strata výkonu
  • aktivácia núdzového režimu motora
  • zvýšené emisie NOx
  • rozsvietená kontrolka motora
  • čierny dym z výfuku
  • zvýšená spotreba

Keďže sa EGR ventil nachádza v prúde spalín, ide o najcitlivejší diel recirkulačného systému. Mechanizmus ventilu sa totiž pre sadzbe v spalinách časom zanesie, čím sa znemožní správne otváranie a zatváranie. K tomu je potrebné pripočítať olejové výpary z odkaľovača, ktoré sa spájajú so sadzami. Dôsledkom sú zvýšené emisie škodlivín, omeškaná odozva na pokyn plynového pedálu alebo výrazný pokles výkonu.

Tu dochádza ku kontraproduktívnemu javu pri plnom zaťažení motora, ktorý sme spomínali vyššie. Akonáhle sa totiž ventil nezatvorí, do motora prúdia spaliny a znižujú tak potrebný obsah kyslíka, čo vedie k strate výkonu a tvorbe čierneho dymu z výfuku. Ak sa ventil zasekne v zatvorenej polohe, vodič nemusí počas jazdy zaregistrovať žiadnu zmenu. Tú však zaznamenajú prístroje na emisnej kontrole vo forme výrazne zvýšených emisií NOx.

Znečistený EGR ventil, ktorý sa určite prejaví aj znečistením nasávacím potrubím, zvyšuje spotrebu. Niekedy sa symptómy vyskytujú len dočasne, ak sa ventil „sám spamätá“. Ignorovať sa to však nevyplatí, nakoľko možno očakávať, že chyby sa už čoskoro naplno prejavia a bude ich pribúdať.

Ďalším symptómom sú chybové hlásenia v pamäti palubnej jednotky, pričom nemusí ísť ani o varovanie od senzora nastavenia ventilu. Aj iné senzory môžu poukazovať na poruchu EGR ventilu, napríklad senzory merajúce plniaci tlak či teploty, ktoré v dôsledku chýbajúcich spalín môžu vykazovať rozporuplné hodnoty. Akonáhle snímače takúto situáciu rozpoznajú, na palubnej doske sa rozsvieti kontrolka motora.

Rozsah chybových hlásení môže byť naozaj veľký. V ideálnom prípade pochádzajú priamo od snímača nastavenia samotného EGR ventilu a vtedy sa ukážu hlásenia typu „recirkulácia spalín príliš nízka“. No môžu sa objaviť aj varovania, ako „únik v nasávacom systéme“, ktoré naznačujú ventil zablokovaný v otvorenej polohe. Problém spočíva v tom, že mnohé hlásenia, ktoré sa netýkajú priamo EGR ventilu, môžu aj iné príčiny.

Príčiny poruchy EGR ventilu

Znečistenie a zablokovanie EGR ventilu je prirodzené a vyplýva zo samotnej konštrukcie, keďže jeho mechanizmus leží v prúde nevyčistených spalín. U niektorých modelov však ide o veľmi častý jav, pričom sa nevyhýba ani novým autám.

Súčasťou EGR ventilu je aj chladič spalín
Zdroj: Dreamstime

V minulosti nebolo ničím výnimočným, že EGR ventily bez chybičky pracovali vyše desať rokov a zvládali nájazdy cez 200 000 km. V súčasnosti je to inak, najmä po vypuknutí emisnej aféry Volkswagenu. U mnohých dotknutých modelov sa vykonala aktualizácia softvéru, ktorá s cieľom znížiť emisie NOx okrem iného zvýšila množstvo spätne nasávaných spalín. Majitelia takto upravených vozidiel sa často sťažovali, že EGR ventily sa už po krátkom čase zaniesli a nepracovali správne.

Ďalšou častou príčinou zlyhania ventilu sú elektrické vedenia alebo chybné kontakty v zásuvke. Na externom recirkulačnom potrubí zas môžu vzniknúť trhliny alebo sa poškodiť tesnenia. Ak v oblasti hlavy valcov alebo turbodúchadla dôjde k úniku oleja, spálené olejové výpary môžu veľmi rýchlo znečistiť EGR ventil. Výmena alebo vyčistenie ventilu má však zmysel až po odstránení príčiny úniku olejových pár.

Možným zdrojom problémov sú podtlakové potrubia, ktorých netesnosť zabráni správnemu fungovaniu ventilu. Ďalšou príčinou môže byť zlyhanie merača objemu vzduchu, meniča tlaku alebo nesprávne pracujúceho tepelného ventilu.

Možno jazdiť aj s poruchou EGR ventilu?

Áno aj nie. Krátkodobé dôsledky nie sú spravidla nebezpečné. Ak je však zlyhanie natoľko rozsiahle, že sa motor prepne do núdzového režimu, zostane vodičovi už len návšteva servisu.

EGR ventil.
Zdroj: Auto BILD

Čo sa však stane, ak je ventil zablokovaný v otvorenej polohe? Najlepšie to spoznáte na strate výkonu pri plnom zaťažení motora. Trvalé nasávanie spalín už môže mať nepríjemné následky, nakoľko vedie k nesprávnym množstvám vstrekovaného paliva. Pri plnom zaťažení naviac dochádza k nedokonalému spaľovaniu paliva a teda k nadmernej tvorbe sadzí, ktoré upchajú filter pevných častíc. V najhoršom scenári to môže dokonca viesť k drahému poškodeniu turbodúchadla.

Výmena, oprava a náklady

Pri podozrení na chybný EGR ventil v prvom rade je potrebné hľadať známky znečistenia, napríklad výrazne nánosy sadzí. V takom prípade obvykle postačí ventil vyčistiť, aby sa uvoľnil chod nastavovacieho mechanizmu. V obchodoch bežne dostať spreje určené na čistenie EGR ventilov, niektoré umožňujú čistenie aj bez potreby ventil vymontovať. Ideálny spôsob je však vymontovať ventil a mechanicky odstrániť pripečené karbónové úsady.

U niektorých modelov je EGR ventil ľahko dosiahnuteľný, u iných je zas potrebné rozmontovať polovicu motora. V druhom prípade odporúčame radšej rovno výmenu, nakoľko účinok čistenia sa prejaví až po opätovnom zmontovaní všetkých dielov a počas chodu motora. Pokiaľ by čistenie nebolo úspešné, čaká vás rovnaká tortúra znova. Odporúčame výmenu absolvovať v servise, nakoľko nový ventil je potrebné nakonfigurovať do riadiacej jednotky, čo je možné iba s pomocou príslušného diagnostického prístroja.

Samotný EGR ventil môže v závislosti od modelu stáť už 20 či 30 eur, celá sada s tesneniami a chladičom sa môže vyšplhať minimálne na 180 eur. Horná hranica v oboch prípadoch v podstate neexistuje. K tomu je pochopiteľne potrebné počítať cenu práce v servise, ktorá závisí od prístupnosti ventilu v motorovom priestore.