logo hyundai

Poradca Vyše 50 odovzdaných áut v Európe posunulo Hyundai na čelo dodávateľov automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík

Foto: archiv

8.11. 2015 16:44 Spoločnosť Hyundai Motor odovzdala doteraz najväčšiu dodávku 50 kusov automobilov ix35 Fuel Cell v Európe.

Tento text je tlačovou správou, ktorá je publikovaná v plnom znení. Redakcia nenesie zodpovednosť za jej obsah.

V priebehu októbra spoločnosť Hyundai Motor odovzdala ďalších 50 kusov automobilov ix35 Fuel Cell zákazníkom v Európe, čím sa stala lídrom medzi dodávateľmi automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík.

Táto doteraz najväčšia jednorazová dodávka automobilov poháňaných palivovým článkom zvýšila celkový počet automobilov Hyundai FCEV na vyše 250 kusov, čo je najviac zo všetkých automobilových výrobcov. Vozidlá boli dodané rozličným súkromným a korporátnym zákazníkom, ktorí sa rozhodli pre inovatívny automobil Hyundai poháňaný palivovým článkom.

Hyundai ix35 Fuel Cell bol prvým automobilom poháňaným palivovým článkom, ktorý sa začal sériovo vyrábať a ponúkať na predaj v Európe. Doteraz dodané exempláre ix35 Fuel Cell už najazdili celkovo vyše 1,2 milióna kilometrov. Do konca roka 2015 bude tento model k dispozícii na predaj alebo leasing v 13 európskych štátoch, pretože k doterajšej distribučnej siete v 11 štátoch teraz pribudlo Španielsko a Švajčiarsko.

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe, povedal: „Táto najnovšia dodávka predstavuje míľnik, ktorý upevňuje našu pozíciu lídra v oblasti automobilov poháňaných palivovým článkom v Európe. S našou distribučnou sieťou pre automobily s palivovým článkom, ktorá sa rozrástla do 13 európskych štátov, sme posilnili náš predaj a servisné zázemie pre zákazníkov, čím sú automobily poháňané palivovým článkom dostupnejšie v rámci Európy.“

S pokračujúcim rastom infraštruktúry palivových čerpacích staníc na vodík bude Hyundai ďalej rozširovať svoju distribučnú sieť na automobily ix35 Fuel Cell. Hyundai je prvým automobilovým výrobcom, ktorí školí personál svojej predajnej siete v Európe na servis a opravy automobilov poháňaných palivovým článkom, aby zabezpečil rovnakú vysokú úroveň kvality služieb zákazníkov ako pri automobiloch s konvenčným pohonom.

Na propagáciu výhod technológie palivového článku spoločnosť Hyundai Motor Europe od októbra 2011 spolupracuje s Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva Hyundai podporuje ďalší výskum, technologický vývoj a prezentačné aktivity v oblasti palivového článku a vodíkovej energetickej technológie v rámci Európy.

V roku 2014 sa spoločnosť Hyundai Motor pripojila aj k projektu Hydrogen For Innovative Vehicles (HyFIVE), ktorý predstavuje rozšírenie programu FCH-JU. Tento najväčší paneurópsky projekt v oblasti palivového článku v histórii má za cieľ podporovať rozširovanie infraštruktúry čerpacích staníc na vodík a sprístupňovanie technológie pohonu automobilov palivovým článkom širšiemu okruhu vodičov v Európe.

Tieto iniciatívy korešpondujú s víziou koncernu Hyundai Motor Group, stať sa do roku 2020 lídrom v oblasti ekologických technológií pohonu. Projekt ‘2020.22.2’, spustený v roku 2014, má stanovený cieľ do roku 2020 uviesť na trh 22 modelov s nízkymi emisiami, z toho 12 s hybridným pohonom, 6 s pohonom plug-in hybrid, 2 elektromobily a 2 automobily poháňané palivovým článkom na vodík.

Hyundai ix35 Fuel Cell je vybavený elektromotorom s výkonom 100 kW (v prepočte 136 k), ktorý mu umožňuje dosahovať maximálnu rýchlosť 160 km/h. Palivový článok na vodík, vyrábajúci elektrickú energiu, produkuje ako odpadové splodiny iba neškodnú vodnú paru. Normovaný dojazd na jednu náplň vodíka je takmer 600 kilometrov, čo fakticky zodpovedá bežným automobilom poháňaným spaľovacím motorom. Viac informácií o inovatívnej technológii palivových článkov Hyundai nájdete na www.fuelcell.eu.

Hyundai Motor

Spoločnosť Hyundai Motor Co., založená v roku 1967, je významným svetovým partnerom v oblasti automobilovej výroby a súvisiacich služieb. Hyundai Motor Group má inovatívnu obchodnú štruktúru umožňujúcu využívanie zdrojov od taveného železa po hotové automobily. Spoločnosť Hyundai Motor má po celom svete 8 výrobných závodov a 7 dizajnových a technických centier a v roku 2014 celosvetovo predala 4,96 milióna vozidiel. S takmer 100.000 zamestnancami na celom svete Hyundai Motor pokračuje v rozširovaní svojho modelového programu lokalizovanými vyrábanými modelmi a usiluje sa posilniť svoju rolu lídra v oblasti ekologického pohonu spustením výroby celosvetovo prvého sériového automobilu poháňaného palivovým článkom na vodík Hyundai ix35 Fuel Cell.

Ďalšie informácie o Hyundai Motor a jej produktoch sú k dispozícii na:

https://worldwide.hyundai.com alebo www.hyundaiglobalnews.com

Hyundai Motor Europe

V roku 2014 spoločnosť Hyundai Motor Europe odovzdala zákazníkom 424.467 automobilov – čo predstavuje nárast predaja o 1% oproti roku 2013. Takmer 95 % automobilov Hyundai predaných v regióne bolo navrhnutých, skonštruovaných a testovaných v Európe aby spĺňali požiadavky európskych zákazníkov. Až 90 % automobilov Hyundai predaných v Európe bolo vyrobených v dvoch lokálnych závodoch v Českej republike a Turecku, ktoré majú spolu kapacitu 500.000 kusov ročne. Hyundai predáva automobily v 30 európskych štátoch v sieti 2.500 autorizovaných predajcov.

Hyundai poskytuje na svoje nové automobily predávané v Európe päťročnú záruku bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Komplet záruky a popredajných služieb zahŕňa aj päťročnú bezplatnú cestnú asistenčnú službu a päť rokov prehliadok technického stavu vozidla.

Ďalšie informácie o Hyundai Motor Europe a jej produktoch sú k dispozícii na www.hyundai.com/eu.

(tlačová správa)

Diskusia  ()

Video

Diskusia