Pred niekoľkými dňami sme uverejnili prvý zo série článkov o novinkách, ktoré prináša nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke. Ten postupne nahradí doterajší zákon č. 725/2004. Už prvé zmeny vyvolali v diskusii neveľmi pozitívne reakcie. Zmena, o ktorej vás budeme informovať teraz, sa dotkne všetkých motoristov bez výnimky a poriadne im skomplikuje život.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

V ustanovení o povinnostiach vlastníka vozidla totiž pribudla ešte jedna úplne nová. Je sformulovaná pomerne jasne: „Prevádzkovateľ vozidla je povinný vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt.“

V základných pojmoch pochopiteľne pribudla aj definícia certifikovaného servisu: „Certifikovaným miestom opravy je osoba poskytujúca opravy vozidiel vykonávané spôsobom, ktorý z bezpečnostného a environmentálneho hľadiska určil výrobca vozidla a ktorá má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla. Certifikovaným miestom opravy je autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, pričom táto osoba je súčasne certifikovaná nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA.“

Po preklade do slovenčiny to znamená, že akonáhle sa pri nehode poškodia vymenované kritické časti vozidla, majiteľ ho môže nechať opraviť výlučne v certifikovanom servise a následne absolvovať technickú kontrolu. Na Slovensku môže takéto certifikáty udeľovať Cech predajcov a autoservisov SR (CPA), nanešťastie do uzávierky sme neobdržali odpoveď na otázky týkajúce sa spôsobu certifikácie servisov s prísľubom, že odpovede nám pošlú neskôr. V každom prípade certifikácia nebude zadarmo a je možné predpokladať, že mnohé z malých nezávislých servisov si skrátka nebudú môcť dovoliť splniť podmienky pre získanie osvedčenia CPA.

Za rozhodnutím o zavedení certifikácie autoservisov s najväčšou pravdepodobnosťou stojí množstvo prípadov sfušovaných opráv kritických častí áut. Odborníci opakovane upozorňujú na to, že pri poškodení nosných častí karosérie nekvalifikovaní mechanici skrátka vyrezali jeden kus z vyradeného auta a neodborne ho navarili na poškodené miesto. To má pochopiteľne priamy vplyv na bezpečnosť vozidla. Ďalším rizikom sú nekvalitné alebo falošné náhradné diely nakúpené niekde z Číny.

Z pohľadu motoristov môže nová povinnosť priniesť nielen vyššie náklady na opravy vo forme cien za diely a prácu, i keď v mnohých prípadoch za opravy zaplatia poisťovne. Nový zákon však môže priniesť aj zmeny v poistných podmienkach. Podľa oslovených poisťovní v súčasnosti majú motoristi úplnú slobodu pri výbere servisu, v ktorom si auto môžu po nehode alebo škodovej udalosti nechať opraviť. „Klient má právo dať si vozidlo opraviť kdekoľvek, nijaká zákonná norma nehovorí, kde si ho má opravovať. V rámci Slovenska máme siete zmluvných servisov, ktoré vykonávajú opravy a ktoré v prípade, ak nám klient hlási škodu, našim klientom odporúčame,“ povedal hovorca Generali Milan Janásik.

S novým zákonom prichádza možnosť, že sa to zmení, i keď poisťovne zatiaľ zaujali skôr vyčkávací postoj. „Zatiaľ nebudeme meniť poistné podmienky, no pokiaľ to bude zákon taxatívne prikazovať poisťovniam alebo klientom, určite ich tomu prispôsobíme,“ povedala hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. Generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková dodáva, že motoristi aj poisťovne budú povinné dodržiavať nový zákon. „To znamená, že ak budú na vozidle zničené kritické časti, bude môcť byť vozidlo opravené iba v servise s príslušným certifikátom.“

Kanderková nevylučuje ani možnosť, že stúpne počet „totálok“, nakoľko ceny diely aj práce neustále stúpajú a majú tak priamy vplyv na zostatkovú a trhovú hodnotu vozidla. Podľa Žákovej budú rovnako ako dnes existovať tzv. ekonomické totálne škody, čiže prípady, keď cena opravy presahuje trhovú cenu vozidla. „To bude platiť aj naďalej, lebo každé vozidlo starne. Takéto vozidlo však môže byť opravené a vrátené do prevádzky, no poisťovňa zaplatí iba poškodené diely. Ostatné náklady si hradí majiteľ vozidla.“

Zdroj: Soňa Zverková