Charakteristika

Spojka z Dacie Duster. Vľavo lamela, vpravo prítlačný tanier.
Zdroj: Auto Bild

Krútiaci moment sa prostredníctvom spojky prenáša cez prevodovku na ďalšie časti hnacieho ústrojenstva. Spojka umožňuje tiež rozbiehanie vozidla a preraďovanie rýchlostných stupňov. Zošliapnutím spojkového pedála zabezpečíme oddelenie trecej lamely od zotrvačníka a prítlačného taniera a prerušíme točivý moment z motora k prevodovke. Oddialenie lamely od zotrvačníku dosiahneme prostredníctvom vypínacieho ložiska, ktoré priamo pôsobí na pružinu prítlačného taniera.

Najčastejšie poruchy

Závady, ktoré sa vyskytujú najbežnejšie, sú prekĺzavanie spojky v dôsledku opotrebenia lamely, mäkký spojkový pedál spôsobený únikom brzdovej kvapaliny alebo poruchou hydrauliky, hlučné vypínacie ložisko, prípadne trhanie spojky pri rozbiehaní. Zvyčajne sa tieto problémy nevyskytujú skôr, ako pri najazdení 100 000 kilometrov a viac. V minulosti bolo spojkové ústrojenstvo ovládané hlavne pomocou tiahla, čo bolo v ohľade porúch spoľahlivejšie, ale menej komfortné.