ikona video kolona

Poradca Vodič v Octavii: Chybne vyučoval iného šoféra

Foto: AUTO BILD

25.9. 2017 10:40 Niektorí vodiči v kolóne sú schopní takmer všetkého, aby ich niekto v ľavom alebo priraďovacom jazdnom pruhu nedajbože nepredbehol. Svojím konaním však ohrozujú nielen ostatných, ale aj svoju peňaženku. Podobného omylu sa dopustil aj vodič na videu zo slovenskej premávky.

Jeden z našich čitateľov nám poslal video, na ktorom je vidno experta, ktorý chce ostatných vodičov vyučovať, sám však pritom má medzery v pravidlách premávky. Ide o tradičnú kolónu v Bratislave na privádzači z Einsteinovej na most Apollo v smere do mesta. Na rozdiel od Mostu Lafranconi vodiči žiaľ na tomto privádzači takmer nikdy nevyužívajú obidva jazdné pruhy, ale iba pravý, a to napriek tomu, že na zipsovanie ich nabáda výrazná tabuľa. Aj kvôli tomuto zlozvyku sa potom na Einsteinovej ulici tvoria väčšie kolóny, ktoré znemožňujú plynulé pripojenie na Prístavný most. Presne túto situáciu ukazuje video. Jeho autor ani nemusel napísať žiadny komentár. Video hovorí samo za seba.

Autor: Juraj Pekárek

Náš čitateľ sa snaží využiť celú dĺžku ľavého jazdného pruhu, na čo má právo a od toho tam ľavý pruh je. Vodič bielej Octavie si však očividne myslí niečo iné a snaží sa mu zabrániť v jazde. Nevedno, čo si myslel. V každom prípade cesta nie je rad pri pokladni v supermarkete alebo na pošte a takéto správanie sa do premávky nepatrí.

Navyše porušuje celý rad ustanovení zákona o premávke, našťastie pre neho sa pokuty nesčítavajú. Podľa zákona sa za viacero prehreškov, ktoré sú prejednávané v jednom konaní, smie uložiť pokuta len priestupok s najprísnejším postihom. To znamená, že pri spáchaní viacerých priestupkov naraz polícia ukladá pokutu za najzávažnejší z nich. Pokiaľ sa priestupky prejednávajú samostatne, pokutu môže vodič dostať za každý. Poďme pekne po poriadku, paragraf po paragrafe.

Aké prepisy porušil vodič v Octavii?

1. § 3 ods. 2 písm. a)

Účastník cestnej premávky je povinný „správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam“.

Pokuta: do 100 eur (podľa priestupkového zákona)

2. § 4 ods. 2 písm. k)

Vodič nesmie „prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky“.

Pokuta: 30 eur

3. § 9 ods. 1

Vodiča bielej Octavie sa týka najmä tento a nasledujúci paragraf, čiže § 9 Spôsob jazdy a § 10 Jazda v jazdných pruhoch. V deviatom paragrafe sa situácie na videu týka prvý odsek, ktorý hovorí, že „vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu“.

Pokuta: do 50 eur v blokovom konaní, do 100 eur v správnom konaní

4. § 10 Jazda v jazdných pruhoch

Vodiča bielej Octavie porušil hneď niekoľko ustanovení tohto paragrafu. Podľa odseku 3 v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy smie vodič použiť ktorýkoľvek jazdný pruh. Toto ustanovenie neplatí pre vodičov nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, jazdných súprav s celkovou dĺžkou nad 7 m a motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h. Tí sú aj v obci povinní jazdiť v pravom jazdnom pruhu.

Ďalší priestupok sa týka piateho odseku, ktorý hovorí, že „ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť“.

Pokuta za ods. 3 a 5: do 50 eur v blokovom konaní, do 100 eur v správnom konaní

Najväčší honorár však vodičovi Octavie hrozí za porušenie šiesteho odseku, na základe ktorého je „vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy“. Nedanie prednosti v jazde je priestupok spáchaný závažným spôsobom, za ktorý hrozí zadržanie vodičského preukazu a zákaz činnosti. Zákon o premávke pritom nerieši situáciu, keď vodič nedal prednosť. To znamená, že sa automaticky týka akéhokoľvek prípadu nedania prednosti, vrátane situácie zachytenej na videu.

Pokuta: do 150 eur v blokovom konaní, od 60 do 300 eur + zákaz činnosti do 2 rokov v správnom konaní

V tejto súvislosti hovorca policajného prezídia Martin Wäldl upozorňuje, že pri znižovaní počtu jazdných pruhov neplatia ustanovenia o striedavom radení, čiže tzv. zipsovaní. To znamená, že vodič v jazdnom pruhu, ktorý sa končí, musí zapnúť smerovku a dať prednosť vodičom v priebežnom jazdnom pruhu.

5. § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy

Posledný priestupok vyplýva z povinnosti zapnúť smerovku „vždy pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky“. Smerovka musí byť zapnutá včas pred začatím manévra a počas neho resp. kým „nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza“.

Pokuta: do 50 eur v blokovom konaní, do 100 eur v správnom konaní

Záver

Je pochopiteľné, že vodiči, ktorí dlho stoja v kolóne, nadávajú na každého, kto sa ich snaží „predbehnúť“. Náš čitateľ však jazdou v ľavom pruhu neporušil žiadne ustanovenie zákona , nakoľko má právo využiť celú dĺžku jazdného pruhu. Pokojne tak mohol urobiť aj vodič bielej Octavie, ktorý sa ale namiesto toho zachoval arogantne a vyvolal na ceste zbytočný stres a zmätok.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia