ikona

Poradca Pozor na častú chybu v čísle VIN: Čo vám hrozí?

Foto: Iris Dent ČR

26.2. 2018 13:00 VIN je pre vozidlo to isté ako rodné číslo pre človeka. Nesprávny zápis, ktorý môže vzniknúť jednoduchým preklepom na klávesnici, dokáže motoristom poriadne strpčiť život. No nielen im, problémy môžu nastať aj pri systéme eCall.

Výrobné číslo vozidla (VIN – Vehicle Identification Number) je pre automobilový priemysel to, čo je pre Slovákov rodné číslo alebo v zahraničí číslo sociálneho poistenia. Majitelia sa menia, evidenčné čísla tiež, ale VIN zostáva nezmenené. Je dôležité pre správnu identifikáciu vozidla a nachádza sa v množstve databánk: používajú ho poisťovne, leasingové spoločnosti, exekútori, súdy a policajné zložky po celom svete.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Iris Dent ČR

Výrobcovia umiestňujú VIN čísla na rôzne miesta vo vozidle, na karosériu, nosný rám, v motorovom alebo batožinovom priestore. Obvykle sa nachádza na viacerých a ťažko prístupných miestach, aby zlodejom čo najviac skomplikovali život. Pri krádeži vozidla totiž zlodeji dokážu zmanipulovať rôzne údaje, VIN číslo však bez akýchkoľvek pochybností preukáže skutočný pôvod auta. Každý výrobca používa iný spôsob razenia, opäť s cieľom skomplikovať manipuláciu.

Čo je VIN číslo?

VIN je štandardizovaný zápis regulovaný medzinárodnými normami ISO 3779 a ISO 3780. Prvú vydala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) v roku 1979 a týkala sa štruktúry a obsahu VIN čísla. Jej najnovšia verzia nesie dátum 2013 a norma sa prehodnocuje každých päť rokov. Druhá vyšla o rok neskôr a týka sa WMI kódu, ktorý je súčasťou VIN. WMI je jednotný medzinárodný index výrobcu, v angličtine World Manufacturer Identifier.

Štruktúra VIN čísla podľa platných noriem
Štruktúra VIN čísla podľa platných noriem
Zdroj: Iris Dent ČR

VIN pozostáva zo 17 číslic alebo písmen, z ktorých prvé tri tvoria práve WMI kód. Pokiaľ európska spoločnosť vyrába menej než 500 vozidiel ročne, na treťom mieste WMI kódu bude číslica 9. Pre amerických výrobcov platí rovnako, ak vyrábajú menej než 2 000 vozidiel ročne. Ďalších šesť znakov tvorí indentifikácia vozidla (VDS – Vehicle Description Section) a každý výrobca používa vlastný systém, môže poukazovať na model, typ podvozku alebo karosársku verziu. Posledných osem znakov sa označuje ako Sekcia identifikácie vozidla (VIS), ktorou výrobca určuje parametre konkrétneho vozidla, napríklad, motor, prevodovku, rok výroby alebo továreň, ktorá auto vyrobila.

Na základe medzinárodných noriem sa vo VIN nikdy nesmú nachádzať písmená O, Q a I (veľké „i“), keďže v ich prípade hrozí veľké riziko zámeny. Napríklad, namiesto písmena „O“ sa zásadne používa číslica nula „0“.

Chyba v zápise môže znamenať problém

Problém nastáva v momente, ak zväčša ľudskou chybou dôjde k zámene čo i len jedného písmena alebo číslice. Podľa informácií českej spoločnosti Iris Ident, ktorá sa podobne ako jej slovenská menovkyňa zaoberá kontrolou originality, v Európe dosahuje chybovosť zápisov VIN čísiel v priemere päť až desať percent.

Tento údaj rozhodne nie je konečný a zvyšuje sa podľa počtu inštitúcií, ktoré následne prevezmú chybné VIN. Stáva sa to, napríklad, po preberaní čísla z dokladov bez reálnej kontroly identifikátora priamo na vozidle. Dochádza ku sčítavaniu chybovosti. Jednoduchý príklad: Ak je v policajnej evidencii 10 percent chybných údajov a poisťovňa tento údaj prevezme, celkovo už máme 20-percentnú chybu.

Napríklad, istá slovenská poisťovňa mala pred niekoľkými rokmi v evidencii necelých 70 000 vozidiel, z ktorých približne 5 000 malo chybne zapísané VIN číslo. V prepočte na peniaze to znamenalo, že poisťovňa mala nesprávne zaevidovaný majetok v hodnote až 80 miliónov eur.

Prečo dochádza ku chybám v zápise

Ku chybám dochádza zväčša ľudským pričinením, i keď aspoň v menšom počte prípadov nemožno vylúčiť ani úmyselnú manipuláciu. Najväčšie riziko súvisí s nepozornosťou, zámenou písmen a fyzickým opotrebovaním štítku s VIN, akým je korózia alebo veľké znečistenie. Častými príčinami chýb sú vizuálne zámeny tvarovo blízkych znakov, napríklad, U-V, O-0, 5-S, E-F, 2-Z, G-C-6, B-8-S a podobne. K zvýšenému riziku dochádza pri nevhodnom osvetlení alebo zatienení štítku komponentami vozidla.

Pochybiť môže aj úradník jednoduchým preklepom na klávesnici alebo tzv. kinetickou zámenou, ktorá vyplýva z rutiny ľudí často pracujúcich s počítačom. Ľudovo povedané, prsty sa na klávesnici navzájom predbiehajú, a tak namiesto správnej kombinácie „TM“ vznikne chybný zápis „MT“. Pri zápise určite nepomáha, ak výrobca zvolil nevhodný typ písma či spôsob jeho uvádzania na štítku, akými sú nekvalitná razba alebo tlač.

Čo robiť, ak je v dokladoch chybné VIN

Správny zápis VIN čísla je kľúčový pri overovaní vozidla, napríklad, pri kúpe jazdenky alebo v prípadoch, keď je potrebné získať alebo vyvrátiť dôkazy o odcudzení, exekúcii alebo o manipulácii s odometrom. Nanešťastie, VIN číslo nepatrí medzi údaje, ktoré majiteľ alebo polícia bežne kontrolujú. Nezrovnalosti medzi údajmi v dokladoch a na štítku priamo v aute sa určite ukážu na technickej a emisnej kontrole alebo na kontrole originality.

Problémom však je, že vtedy už býva neskoro a vozidlo získa hodnotenie „nespôsobilé“, čo vás de facto na istý čas pripraví o vaše auto. Preto dôrazne odporúčame skontrolovať správnosť VIN čísla automobilu v predstihu. Ak ste to ešte nikdy nerobili, pokojne tak spravte pri najbližšej možnej príležitosti.

Ak už je oheň na streche, motorista má viacero možností. Správnosť zápisu si môže overiť porovnaním dokladov a štítku alebo na internete pomocou bezplatných VIN dekodérov. Možno teraz trochu preženieme, ale ak po zadaní VIN majiteľ zistí, že namiesto malého Peugeotu 206 vlastní osemmiestny Mercedes Vito, odporúčame čo najskôr sa obrátiť na príslušný dopravný inšpektorát. „Pri zistení nepresných údajov, ktoré neboli zavinené občanmi, dopravné inšpektoráty vydávajú nové doklady bezplatne. Držiteľom vozidiel v takýchto prípadoch sankcie nehrozia,“ povedal hovorca policajného prezídia Martin Wäldl.

VIN v rámci systému eCall

Situáciu komplikuje rýchle napredovanie technológií a čoraz väčšia previazanosť informačných systémov nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. A súvisí aj s nadchádzajúcou povinnou montážou modulov eCall do vozidiel od tohto roka 2018.

Operátori na tiesňovej linke budú automaticky získavať informácie o type vozidla. Otázka znie, ako bude systém prepojený. Pokiaľ pôjde o informácie zakódované priamo v jednotke eCall v aute, problém by nemusel byť vážny. Ak však vozidlo vyšle len svoje VIN číslo a informačný systém vyvolá príslušné údaje z evidencie vozidiel, môže mať chybný zápis nedozerné následky.

Operačné stredisko bude inak organizovať výjazd záchranných zložiek k havárii osemmiestneho vanu a inak k malému mestskému autíčku. Podľa typu vozidla sa totiž určí výjazd vyslobodzovacej hasičskej techniky, počet sanitiek či policajných áut. Najhorší možný scenár nastane, ak systém uvedie, že vozidlo vôbec neexistuje.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia