Ak ste niekedy v živote aspoň raz kupovali auto, určite viete, že návšteva dopravného inšpektorátu môže byť niekedy zdĺhavá a stresujúca. V prípade, že ste auto kupovali cez autorizovaného predajcu, spolu s kľúčmi vám zrejme odovzdal aj doklady na vaše meno. To je oveľa komfortnejšie, ako si všetko vybavovať sám. Ale, keďže aj takéto situácie sa v živote stávajú, prinášame vám prehľad úkonov, na ktoré sa treba pripraviť.

Našťastie žijeme v 21. storočí a tak je možné veľa vecí vybaviť z pohodlia domova - cez internet. Elektronické služby môžete využívať v prípade, že vlastníte občiansky preukaz s čipom. Tento typ preukazu sa označuje aj ako eID karta. Elektronické služby môže využívať nielen držiteľ vozidla, ale aj zástupca držiteľa. Stačí si vybaviť elektronické splnomocnenie.

Okrem občianskeho preukazu s čipom budete na dokončenie zmien potrebovať aj elektronický podpis. S ním podpíšete žiadosť na zmenu vlastníckeho práva, prevod držby vozidla alebo jeho odhlásenie do cudziny.
Niektoré elektronické služby vyžadujúce kvalifikovaný elektronický podpis majú o 50 % nižší poplatok.

Ilustračná foto.
Zdroj: shutterstock

Najvyššie možné zníženie poplatku je 70 eur a to sa celkom oplatí, no nie? Elektronický portál je navyše prehľadný a povedie používateľa krok za krokom. Všetky služby, ktoré ponúka, nájdete na lište vľavo pod odkazom „Životné situácie“. Na portáli si môžete zabezpečiť časenku na dopravnom inšpektoráte resp. v klientskom centre, tento úkon si nevyžaduje zaručený elektronický podpis.

Ak by ste sa rozhodli pre prevedenie držby vozidla na inú osobu práve prostredníctvom elektronických služieb, musíte spraviť nasledovné:

  • Vyplniť elektronický formulár s údajmi nového držiteľa vozidla, prípadne vlastníka vozidla – ak sa pri prevode držby mení  vlastnícke právo k vozidlu, najčastejšie pri ukončení dlhodobého prenájmu vozidla (leasingu). 
  • Vložiť do elektronickej žiadosti prílohu v predpísanom PDF formáte "Plnomocenstvo - súhlas s prevodom držby vozidla na svoju osobu" alebo dostatočne včas pred využitím tejto služby zaevidovať elektronicky súhlas kupujúceho podpísaný KEP-om cez e-GOV službu "Súhlas kupujúceho s prevodom držby vozidla na svoju osobu".
  • Podpísať elektronický formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
  • Potvrdiť odoslanie elektronickej žiadosti.

Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla, odhlásenie vozidla je bez poplatku. Po vykonaní zmeny v evidencii vozidiel, ktorú vykoná orgán Policajného zboru, nie je potrebné predložiť žiadny z dokladov ani potvrdení. Taktiež nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Do osvedčenia o evidencii časť II v tomto prípade nebudú zapísané záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu. Na vozidle ostávajú pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

V roku 2023 nás čaká viacero zmien v spojitosti s evidenčným číslom vozidla. EČV na Slovensku sa bude môcť prenášať z pôvodného na nového majiteľa, prvé dve písmená viac nebudú označovať okres a zavedú sa aj celoslovenské evidenčné čísla. Ide teda o praktické zmeny, ktoré ocení každý držiteľ motorového vozidla. Kým sa tak stane, funguje podľa pôvodných postupov.